Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: Sauga noored nähtavaks!

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Sauga ANK projekti “Sauga noored nähtavaks!”.  Projekti tegevuste kirjeldus Kuulutasime välja ürituse Sauga ANK noorteaktiivi moodustamiseks. Selle raames oli plaanis korraldada 11.10.2018 avaüritus, kus vaatame koos filmi

By , ago
Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: Kogemusloo koolitus

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine kogemusloo koolituse. Projekti tegevuste kirjeldus Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine väärtustab oma tegevustes noorte kogemusi vaimse tervise probleemidega toimetuleku ja nende ületamise

By , ago
Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: Maleva TEDx

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldasid Kohtla-Järve Maleva Põhikooli õpilased noortekonverentsi Projekti tegevuste kirjeldus 7.12.2018.a. Kohtla-Järve Maleva Põhikoolis toimus konverents tulevase elutee valikust Ida-Virumaa maakonna noortele. Konverentsil osalesid õpilased 9 õppeasutusest. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium,

By , ago
Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: Vaimse tervise lektorite koolitus

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine, Eesti Psühholoogiaõpilaste Ühendus ja  lahendus.net vaimse tervise lektoritele suunatud koolituse. Projekti tegevuste kirjeldus Tegemist on vaimse tervise teemalise koolitusega,

By , ago
Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: Noorte motivatsiooniõhtud Türil

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Türi Noortekeskuse aktiiv noorte motivatsiooniõhtuid. Projekti tegevuste kirjeldus Meie korraldasime oma projekti raames noortele suunatud motivatsiooniõhtud viiel laupäeval (20.10, 27.10, 3.11, 10.11 ja 17.11.2018). Motivatsiooniõhtute eesmärgiks oli

By , ago
Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: Virumaa Noortevolikogude Seminar

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Ida-Virumaa Noortekogu Virumaa Noortevolikogude Seminari. Projekti tegevuste kirjeldus Korraldati 2 noortevolikogu (edaspidi nvk) tööd tutvustavadat üritust, mille raames noored said uusi tutvusi ja teadmisi noortevolikogude olemusest ja moodustamisest.

By , ago
Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: Vinni valla noortevolikogu

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas MTÜ Roela Noortemaja projekti Vinni valla noortevolikogu loomiseks. Projekti tegevuste kirjeldus Projekti käigus korraldati septembrikuus Vinni valla erinevatele piirkondade (6 piirkonda) noorte esindajatele kokkusaamine Roela noortemajas, viidi

By , ago