/ Riskirühmade kaasamine ja esindatus, osalust toetavad lahendused

*Riskirühma noorteks loetakse vähemuses olevaid noori, st muu emakeelega, erivajadustega ja NEET noored.

Kohaliku elu korraldamisel on oluline tähelepanu pöörata kõikide huvigrupide kaasamisele, s.h on oluline kaasata ka vähemusi, et poliitiline protsess ja otsused oleksid võimalikult demokraatlikud ning sidusrühma kaasavad.

Noortevaldkonna arengukava eelnõus 2021-2035 on ühe punktina sissetoodud riskirühmade sotsiaalne kaasatus. Pannes rõhku riskirühmade kaasamisele osaluskogu töösse.

Osalusvalkonna ja osaluskogude arendamise kava 2021. aasta üheks prioriteediks on riskirühmade kaasamise teadlikuse tõstmine osaluskogude töös.

Tulenevalt sellest on loodud üheleheküljeline dokument:


Eesti Puuetega Inimeste Koda on loonud koonddokumendid, millega peaks arvestama, kui soovitakse kaasata puuetega inimesi. Lisaks sellele, leiab dokumentidest praktilisi soovitusi riskirühma noorte kaasamiseks.

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status