/ Üle-eestiline koostöö osalusvaldkonnas

Eesti Noorteühenduste Liit algatas noorte osaluse ja osaluskogude arendamise jätkamiseks ning olemasolevate osaluskogude jätkusuutlikkuse tagamiseks osalusvaldkonnas üle-eestilise koostöö.

Üle-eestiline koostöö jaguneb kolme valdkonda: 

  • veebikohtumised maakonna esindajatega võrgustiku loomiseks
  • mentorlusprogramm
  • piirkonnapõhine lähenemine ning võrgustiku arendamine 

Veebikohtumised maakonna esindajatega: 

  • aasta jooksul kohtutakse kõigi maakonna esindajatega, et arutada maakonna siseseid ja üleseid koostöövõimalusi ja võrgustiku arendamist.

Mentorlusprogramm:

  • aasta jooksul leitakse abivajavatele piirkondadele mentorid, kes on juba osalusvaldkonna kogemusega osaluskogulane ning toetab alustavat noortevolikogu enda ideedega.

Piirkonnapõhine lähenemine ning võrgustiku arendamine:

  • tulenevalt 2020. aasta osalusvaldkonna arendamise kogemusest ning osaluskogude sisendist leiti, et piirkonnapõhist lähenemist vajavad enim Kirde- ja Kagu-Eesti piirkonnad. Sellest tulenevalt toetavad kaks piirkonna koordinaatorit osalusvaldkonna arendamist ning võrgustiku tööd piirkonna põhiselt.

Liisa Junolaine 
noorte osaluse spetsialist
+372 5362 6690
liisa@enl.ee

 

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status