/ Osalusvaldkonna ja osaluskogude arendamise kava 2021

Noorte osalusvaldkonna eesmärk on 2022. aastaks luua igasse Eesti omavalitsusse toimiv osaluskogu (noortevolikogu või aktiivgrupp), mida kaasatakse aktiivselt omavalitsuse otsustusprotsessi.

Selle eesmärgi saavutamiseks on oluline kaardistada toimivad ja tuge vajavad osaluskogud ning vastavalt nende olukorrale pakkuda võimestamist ja toetamist.

Nii noorte kui ka noorsootöötajate/ametnike teadlikkus noorte kaasamisest peab olema kõrgem. Osalusvaldkonna eesmärk on saavutada tulevikus olukord, kus igas Eesti omavalitsuses on tugev ja jätkusuutlik noortevolikogu, mis on volikogule partner, mitte pelgalt sisendi andja. Nende eesmärkide saavutamiseks on loodud osalusvaldkonna ja osaluskogude arendamise kava.


Prioriteedid osalusvaldkonnas ja osaluskogude arendamises on
järgmised:
1) abivajavate piirkondade järeleaitamine, sh noorsootöö spetsialistide ja valdkonna ametnike koolitamine ja koostöö arendamine;
2) noorte teadlikkuse tõstmine avaliku ruumi kasutamisest ning noorte
kaasamine selle kujundamise protsessi;
3) noorte kaasamise suurendamine neid puudutavate teenuste
disainimisprotsessis;
4) lihtsate ja mugavate eri vormides kaasarääkimise võimaluste pakkumine (sh pöörates tähelepanu riskirühmade esindatusele ja osalust toetavate lahenduste arendamisele);
5) noorte arvamusega arvestamine ning neile tagasiside andmine. Ametnike teadlikkuse tõstmine tagasisidestamise olulisusest.


Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status