Slack on suhtlusplatvorm, mille on osaluskogud valinud üle-Eestilise koostöövõrgustiku arendamiseks. Läbi selle platvormi on võimalus erinevate osaluskogude liikmetel üksteistega suhelda, et luua uusi koostöögruppe, küsida abi või mentorlust ning arutleda nii erinevate riiklike kui ka kohalike teemade üle.

Pärnu Linna Noortekogu esimees Laura Lelov on kirjeldanud Slacki eesmärki järgmiselt:

“Eesti Osaluskogude vaheline infosulg on suureks takistuseks osaluskogude ühise eesmärgi täitmisel: anda noortele hääl, mis kõlaks. Sellist eesmärki on keeruline täita, kui puudub omavaheline suhtlus, teadlikkus ja koostöö. Infosulu kaotamine annaks võimalusi nii uuteks projektideks, kuid annaks ka osaluskogudele mõjuvõimsama hääle ja suurema usalduse. Infosuluta suhtlus kaotaks osaluskogude teadmatuse üksteisest ja ühtlasi tõstaks teadlikkust ka noorte seas, sest kui osaluskogud ei tea üksteise olemasolust ja tegemistest midagi, siis kuidas peaksid noored meist teadma.” 

Slackiga on võimalik liituda klikkides SIIA