/ Noorte osaluse arendustoetus

2021. aastal pakub Eesti Noorteühenduste Liit toetusmeetmena 15 Eesti omavalitsusele kuni 800€ noorte osaluse arendamiseks koos KOV poolse samaväärse toetusega ehk toetuse kogusumma ulatub 1600 euroni (ENL poolne toetus + KOV poolne toetus). Toetussumma eesmärgiks on toetada noorte osalust ja kaasamist otsustusprotsessidesse omavalitsustes.

ENLi toetussumma eest võivad omavalitsused algatada uusi noorte osaluskogusid, näiteks noortevolikogusid, noorteaktiive, regulaarseid noorte kokkusaamisi otsustajatega või e-osaluse lahendusi. Tegevuste planeerimisel on omavalitsustele nõuga toeks ENLi esindajad, kes oskavad soovitada konkreetse omavalitsuse jaoks toimivaid lahendusi.

NB! Juhul kui omavalitsuses juba tegutseb noortevolikogu, siis peab neid rahastatavate tegevuste planeerimisse kaasama.

 

Rohkem lisainfot noorte osaluse arendustoetuse kohta saab:

Liisa Junolaine
noorte osaluse spetsialist
+372 5362 6690
liisa@enl.ee


Dokumentide näidised:

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status