Eesti Noorteühenduste Liit toetab noorte osaluse valdkonda ja osaluskogusid kahel viisil: läbi noorte osaluse fondi ja pakkudes omavalitsustele noorte osaluse arendamise toetust.

 1. Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fond toetab projekte uute osalusvõimaluste loomiseks ja noorte osaluse valdkonnas tegutsevate noorteühenduste vahelise koostöö arendamiseks. Fondist on oodatud raha taotlema nii juba tegutsevad osaluskogud, õpilasesindused ja teised noorteühendused kui ka mitteformaalsed noortegrupid ja noorteaktiivid, kes alles alustavad oma tegevusega.Toetustel puudub otsene ülem- ja alampiir, kuid keskmiselt on jäänud need 500€-1000€ juurde.
  Täpsem info fondi kohta on leitav SIIT.
 1. 2018. aastal pakub Eesti Noorteühenduste Liit uue toetusmeetmena igale Eesti omavalitsusele 750€ noorte osaluse arendamiseks. Toetussumma eesmärgiks on toetada noorte osalust ja kaasamist otsustusprotsessidesse üle Eesti.
  ENLi toetussumma eest võivad omavalitsused algata uusi noorte osalusvorme, näiteks noortevolikogusid, noorteaktiive, regulaarseid noorte kokkusaamisi otsustajatega või e-osaluse lahendusi. Tegevuste planeerimisel on omavalitsustele nõuga toeks ENLi esindajad, kes oskavad soovitada konkreetse omavalitsuse jaoks toimivaid lahendusi. Juhul kui omavalitsuses juba tegutseb noortevolikogu, tuleb ka neid rahakasutamise planeerimisse kaasata.
  Täpsem info toetuse kohta on leitav SIIT.

 

Lisaks Eesti Noorteühenduste Liidu rahastusele on võimalik toetust taotleda ka teistest fondidest. Igal fondil on oma konkreetsed eesmärgid ja tingimused, kuid noortevolikogude poolt korraldatavaid tegevusi võivad sobiva projektiidee puhul toetada ka järgmised fondid:

 1. SA Archimedes Noorteagentuuri noorte osalusprojektid.Võrreldes ENLi fondiga on Noorteagentuurist taotlemine keerukam, kuid on võimalik saada suuremaid rahasummasid. Sobib sündmuste korraldamiseks, kus tekib noorte ja osalejate vaheline dialoog. Fondil on aastas kolm taotlustähtaega.
 2. Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse Nopi Üles fond. Fond toetab noorte omaalgatuslike ideid kuni 2000€ ulatuses. Fond ei toeta ühekordseid tegevusi ega projekte, mis pigem sobiksid ENLi noorte osaluse fondi (näiteks spetsiifiliselt osaluskogudele mõeldud tegevusi). Fondist edukaks raha taotlemiseks on soovituslik enda taotlus saata juba aasta alguses.
 3. Rahandusministeeriumi kohaliku omaalgatuse programm.Programmi viivad läbi maakondlikud arenduskeskused ja omavalitsusliidud. Projekte toetatakse kuni 2000€ ulatuses. Fondi ootab projekte mis arendavad kohalikku kogukonda ja millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Fondi taotlustähtajad on 2 korda aastas ning vajalik on 10% omaosalust.
 4. Hasartmängumaksu Nõukogu väikeprojektid noortevaldkonnas. Fondi prioriteedid noortevaldkonnas on noortepoliitika ja noorsootöö põhimõtteid toetavad ja arendavad projektid; noorsootöö kvaliteeti ja koostöövõrgustike arengut toetavad projektid; noorte osaluse suurendamisele, loovuse arendamisele ja tõrjutusriski ennetusele suunatud projektid; noorte- ja noorsootööühingute arendamisele suunatud projektid. Projektidele jagatakse kuni 6000€ ja oma- või kaasfinantseering peab olema 10%. Taotlusi võetakse vastu igakuiselt.
 5. Omavalitsuste fondid. Mitmetel omavalitsustel on noorte projektiideede toetamiseks eraldi fondid. Nende fondide tingimused on erinevad, kuid üldjuhul toetatakse ainult enda omavalitsuste noorte ideid. Näiteks on Tallinna Spordi ja Noorsooametil toetused MTÜdele noorsootöö valdkonna tegevusteksja Tartu linnal noorte omaalgatusprojektide fond.