/ Noorte osaluse arendustoetus

2020. aastal pakub Eesti Noorteühenduste Liit toetusmeetmena 15 Eesti omavalitsusele 1000€ noorte osaluse arendamiseks. Toetussumma eesmärgiks on toetada noorte osalust ja kaasamist otsustusprotsessidesse omavalitsustes, kus 2020. aasta alguse seisuga ei olnud noortevolikogu või muud stabiilset osalusvormi.

ENLi toetussumma eest võivad omavalitsused algatada uusi noorte osalusvorme, näiteks noortevolikogusid, noorteaktiive, regulaarseid noorte kokkusaamisi otsustajatega või e-osaluse lahendusi. Tegevuste planeerimisel on omavalitsustele nõuga toeks ENLi esindajad, kes oskavad soovitada konkreetse omavalitsuse jaoks toimivaid lahendusi.

NB! Juhul kui omavalitsuses juba tegutseb noortevolikogu, siis peab neid rahastatavate tegevuste planeerimisse kaasama.

Toetuse kasutamise kohta on ENL omavalitsustele saatnud infokirjad. Rohkem lisainfot noorte osaluse arendustoetuse kohta saab:

Doris Lisett Rudnevs
noorte osaluse spetsialist
+372 5330 5440
doris@enl.ee


Dokumentide näidised:

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status