/ Noortevolikogu tööd puudutavad toimijad

Noortevolikogud on seaduse järgi seotud linna- või vallavolikoguga, kuid lisaks sellele on osaluskogu toimimisel mitmeid osapooli, kellega suuremal või väiksemal määral koostööd tehakse. Lisaks mõjutavad mitmed toimijad noortevolikogude olemust ja rolli poliitika kujundajana.

Noortevolikogu saab enda sisendi omavalitsuse noortelt. See tähendab, et noortevolikogu ei otsusta ainult enda liikmete keskselt, vaid kaasab otsustusprotsessi ka teisi noori;

Noortevolikogu eelkõige tüübilt seotud valla- või linnavolikoguga, seda eelkõige läbi komisjonides osalemise ja volikogu nõustamise noori puututavates otsustes. Selleks, et noortevolikogu liikmed oleksid teadlikud bürokraatlikest protsessidest ning kohaliku omavalitsuse toimimise haldusmehhanismidest, siis omavalitsuses linna- või vallavalitsuses nõustab noortevolikogu noorsootööspetsialist või muu valdkonna eest vastutav ametnik. Lisaks teeb noortevolikogu enda jätkusuutlikkuse tagamiseks koostööd kohaliku omavalitsuste noortekeskustega, sealt poolt toetab neid noortekeskuse töötaja, kes on tugi sündmuste korraldusel ning pealekasvu tagamisel.

Osaluskogu toimimiseks ja kogemusvahetuse eesmärgil tehakse koostööd ka teiste omavalitsuste noortevolikogude ja aktiivgruppidega ning linna- või valla koolide õpilasesindustega.

Võrgustikuarendusest lähtuvalt on noortevolikogud kaasatud ka muudesse üle-riigilistesse organisatsioonidesse, näiteks Eesti Noorteühenduste Liidu võrgustiku.

Noortevolikogude toimimisel on erisusi ja kõik noortevolikogud ei ole struktuuritoimijatelt samasugused, küll aga näitab joonis üldist noortevolikogude tüüpi ja toimijaid.

 

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status