/ Noorte sisendi tagasisidestamine

Oluline on noortelt küsida sisendit, kuid sama oluline on seda tagasisidestada. Eelkõige sellepärast, et noored saaksid aru, miks mingi otsus vastu võeti. Alati ei saa otsustada nii nagu sihtgrupp soovis, küll aga on oluline selgitada neile, miks nii otsustati ja kuidas otsus kujunes.

Noortevaldkonna arengukavas 2021-2035 on sõnastatud tagasisidestamise olulisus järgmiselt: “Andes noortele tagasisidet nende arvamusega arvestamise kohta, näidates nende osaluse reaalset mõju ja seeläbi suurendas nende motivatsiooni arvamust avaldada”.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keila Noortevolikogu:

“Olles linnavolikogu poolt loodud noorteühendus, tunneme päriselt, et huvi koostööd teha on olemas ja me lausa eeldame seda. See väljendub võimalusest ja julgusest võtta ühendust ametnikega igal teemal. Vastuste või aja puudumise korral on meid suunatud edasi. Kui telefonikõne pannakse ära, helistan hiljem. Meie suureks toeks algusest peale on olnud Keila kultuurinõunik ja samuti Keila Noortekeskuse juhataja. 

Meie suureks tugevuseks Keila Noortevolikogus on samuti asjaolu, et meie esinduskogu esimees on Keila Linnavolikogu liige. Läbi tema oleme kursis kõige olulisega ning tema kogemus ja oskus teemasi käsitleda toob meile tegevuse lauale ja oleme kursis ametnike tegevusaladest.

Ametnike tegevusalade kaardistamine teeb meie elu palju lihtsamaks ja annab aimu, kuidas asjadele läheneda.

Me usume vahetusse ja sõbralikku suhtlusesse- veel tooks välja omadussõnad nagu meeldiv ja viisakas. Ausus on samuti üks voorus, mis kumab meie linnavolikogu liikmetest läbi.  Öeldakse otse, kui ideel pole mõtet, avaldatakse enda arvamust ja suunatakse. Hindame seda. See aga jällegi eeldab küsimist ja avatust olukordadele.

Ettepanekuid kohtumiseks meeldib meil teha telefoni teel, selline suhtlus loob tegevusse inimlikku tunnetust. Räägitu kinnitame meili teel. Ettepanekud peavad olema põhjendatud ja läbimõeldud, väärtustades teiste aega. Sisukat tagasisidet eeldades peame tegema ka sisukaid ettepanekuid. 

Noorte jaoks olemas olemise nimel teeme veel tööd. Varasemalt on tehtud osaluskohvikuid, kus on saadud näost näkku ideid lahti arutada. 2021 aasta alguses lõime ka eraldi meediatiimi sotsiaalkontode haldamiseks. Otsime võimalusi siduda end kohalike noortega, et tagasisidestamine oleks tõhusam. Praegu kasutame ära noortevolikogu liikmeid, kes õpivad ja on õpilasesinduses. Koroona tingimused on teinud asjaolud keerulisemaks ja aeglasemaks. Kohaneme.

Teadvustame, et iga organisatsiooni taga on inimesed. Suhtleme.”

 

Tartu Linna Noortevolikogu:

“Tartu Linna Noortevolikogu on küll teistega võrreldes lühikest aega töötanud, kuid sellegipoolest on toimunud meie töös ja strateegiates palju muudatusi. Järjepidevalt on näiteks noortevolikogu koosseisud andnud tagasisidet enda tööaastale aastaaruandes, kus on ka olnud kirjas ettepanekud ja soovitused järgnevatele koosseisudele.

Tänu eelmise koosseisu ettepanekule, on praegune koosseis kohtunud ka regulaarselt linnavolikogu esimehega, kellega koos arutame erinevatel teemadel ning kellelt saame kohe oma mõtteid jagades tagasisidet enda sisendile. 

Noortevolikogu esimesel tööaastal oli küll eelduseks, et alati toimub aktiivne suhtlus ametnike ning noortevolikogu vahel, kuid nii see kahjuks alguses ei läinud, kuid see tõkestus sai lahendatud noortevolikogu koosseisude endi initsatiivile.

Lisaks veel sellele privileegile, et linnavolikogu esimees võtab meie mõtteid kuulda suure huviga, on meil ka väga toetav linnavalitsuse esindaja/noorsootöötaja, kellelt küsime pidevalt tagasisidet ning tema enda arvamust kõige toimuva kohta.
Noortevolikogu on hakanud ka erilist rõhku panema omavahelisele suhtlusele – aeg-ajalt toimuvad nn tööajavälised kohtumised ning me oleme üksteisel sõnumiteel iga kell olemas. Kuna TLNV on alles noor, siis kõik tagasisidestamise süsteemid võivad veel iga koosseisuga drastiliselt muutuda, kuid alati on võimalik nendest muudatustest midagi õppida, et tulevikus veelgi paremini omavahel läbi saada.”

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status