/ Noorte osaluskogud

Kohalik omavalitsus on noortele kõige lähemal asuv osalemise tasand, mistõttu on neil ka suur roll noorte osaluses. Noori kaasates tagavad võimud olukorra, kus noored pelgalt ei kuule ega õpi demokraatiat ja kodanikuks olemist, vaid neil on reaalne võimalus tunda end ühiskonna täisväärtusliku liikmena.

Kohaliku tasandi noorte osaluskogu ehk noortevolikogu on valla- või linnavolikogu juures tegutsev nõuandev kogu, mille liikmed on noored. Noortevolikogu eesmärk on analüüsida valla või linna pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid valla- või linnavolikogule ja valla- ja linnavalitsusele.

Lisaks võib osaluse väljendiks olla kuulumine aktiivgruppi, selle kaasamine toimub sarnaselt noortevolikoguga. Küll aga puudub aktiivil põhimäärus, mille järgi tegutsetakse.

Maakondlik noorte osaluskogu ehk maakondlik noortekogu võimaldab noortel osaleda otsustusprotsessides ning kaitsta enda huvisid neid puudutavates valdkondades maakondlikul tasandil.

Lisaks on osaluskogud toimetamas ka linnaosa põhiselt, neid nimetatakse noortenõukogudeks. Noortenõukogu on linnaosavalitsuse juures noortest koosnev nõuandev kogu.

2022. aasta seisuga on Eestis:

  • 55 noortevolikogu;
  • 21 aktiivgruppi;
  • 5 maakondliku noortekogu;
  • 4 linnaosas noortenõukogu.

See tähendab, et ainult kolmes omavalitsuses ei ole osaluskogu.

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status