/ Noorte osaluse rahastamine

Eesti Noorteühenduste Liit toetab noorte osalusvaldkonda ja osaluskogusid kahel viisil:  Noorte osaluse fondi ning kohalike omavalitsuste noorte osaluse arendustoetuse kaudu.

Eesti Noorteühenduste Liidu Noorte osaluse fondist toetatakse projekte, mille fookuses on uute osalusvõimaluste loomine, olemasolevate osalusvormide arendamine ja noorte osalusvaldkonna võrgustikutöö.
Fondist ootame raha taotlema nii tegutsevaid osaluskogusid, õpilasesindusi, noorteühendusi kui ka mitteformaalseid noortegruppe ja noorteaktiive, mis on alles alustamas oma tegevustega.
Fondi toetussummadel puudub otsene ülem- ja alampiir, kuid keskmiselt jäävad need 1500€ juurde

2020. aastal pakub Eesti Noorteühenduste Liit toetusmeetmena 15 Eesti omavalitsusele 1000€ noorte osaluse arendamiseks. Toetussumma eesmärgiks on toetada noorte osalust ja kaasamist otsustusprotsessidesse omavalitsustes, kus 2020. aasta alguse seisuga ei olnud osaluskogu või muud stabiilset osalusvormi.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status