/ Noorte osaluse rahastamine

Eesti Noorteühenduste Liit toetab noorte osalusvaldkonda ja osaluskogusid kahel viisil:  Noorte osaluse fondi ning kohalike omavalitsuste noorte osaluse arendustoetuse kaudu.

Eesti Noorteühenduste Liidu Noorte osaluse fondist toetatakse projekte, mille fookuses on uute osalusvõimaluste loomine, olemasolevate osalusvormide arendamine ja noorte osalusvaldkonna võrgustikutöö.
Fondist ootame raha taotlema nii tegutsevaid osaluskogusid, õpilasesindusi, noorteühendusi kui ka mitteformaalseid noortegruppe ja noorteaktiive, mis on alles alustamas oma tegevustega.
Fondi toetussummadel puudub otsene ülem- ja alampiir, kuid keskmiselt jäävad need 1500€ juurde

2021. aastal pakub Eesti Noorteühenduste Liit toetusmeetmena 15 Eesti omavalitsusele kuni 800€ noorte osaluse arendamiseks koos KOV poolse samaväärse toetusega ehk toetuse kogusumma ulatub 1600 euroni (ENL poolne toetus + KOV poolne toetus). Toetussumma eesmärgiks on toetada noorte osalust ja kaasamist otsustusprotsessidesse omavalitsustes.

ENLi toetussumma eest võivad omavalitsused algatada uusi noorte osaluskogusid, näiteks noortevolikogusid, noorteaktiive, regulaarseid noorte kokkusaamisi otsustajatega või e-osaluse lahendusi. Tegevuste planeerimisel on omavalitsustele nõuga toeks ENLi esindajad, kes oskavad soovitada konkreetse omavalitsuse jaoks toimivaid lahendusi.

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status