/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond: Võrumaa Meediakonverents

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Võrumaa Noortekogu meediakonverentsi.

Projekti tegevuste kirjeldus

25. mail ning 29. septembril korraldas Võrumaa Noortekogu Võrumaa Meediakonverentse. 25. mail toimus meediakonverents Võrumaa Toidukeskuses, kus esinesid ERRi Võrumaa korrespondent Mirjam Nutov, Liisi Toom Persoonibrändist, Joosep Tiks Ekspress Grupist, Tiit Loim Lõuna-Eesti Postimehes ning Tartu Ülikooli tudengid Kelli Aia ja Pille-Riin Määr. Mirjam Nutov rääkis noortele vestlusringis oma tööst ajakirjanikuna. Liisi Toom õpetas noori end sotsiaalmeedias turundama ning tutvustas persoonibrändi nelja tahku. Joosep Tiks rääkis noortele arvamuse avaldamisest ning andis noortele ülesandeks kirjutada etteantud teemal lühike repliik. Repliigi koondas ta ühiseks artikliks. Tiit Loim tutvustas noortele uudise kirjutamise põhitõdesid. Kelli Aia ja Pille-Riin Määr andsid ülevaate intervjueerimise põhitõdedest ning noored said teoreetilised teadmised kohe praktikas käiku panna. Noortel oli 5 minuti aega, et intervjuu ette valmistada ning see siis ka läbi viia. 29. septembril toimus meediakonverents Roosi lokaalis, kus esinesid Tartu Ülikooli tudengid Greete Niido, Madis Perli ja Kelli Aia.

Kelli Aia juhendas intervjueerimise töötuba, Madis Perli andis ülevaate enda teekonnast noore ajakirjanikuna ning Greete Niido rääkis sotsiaalmeedia postitustest, nende visuaalsest sisust ning andis videode tegemisest.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Meediakonverentsi eesmärgiks oli tõsta noorte teadlikkust kohalikust ajakirjandusest ja õpetada neid märkama meedias levivaid ohte. Noorte teadlikkust tõsteti kohalike esinejate kasutamisel konverentsil, nt Tiit Loim ja Mirjam Nutov esimesel konverentsil ning teisel konverentsil esinenud kõik kolm tudengit, kes on Võrumaa juurtega.

Üheks eesmärkideks oli motiveerida ka noori meedias osalemiseks, kaasa aitasid sellele esinejate kogemuslood maastikul kui ka töötubade varieeruvus, nt intervjueerimise töötuba kui ka uudise kirjutamise töötuba.

Samuti oli eesmärgiks noorte kaasamise soodustamine meedias, mida soodustas noorte valminud kirjalike tööde kajastamine meedias.

Esinejad motiveerisid noori võtma rohkem osa meedias toimuvast ja lugema uudiseid. Lisaks said osalised teadmisi, kuidas ennast paremini meedias turundada ning kuidas inimesi intervjueerida. Ka julgustas konverents noori vabamalt ajakirjanikega suhtlema ning oma arvamust avaldama.

Eesmärgiks oli ka osalejatele nippide õpetamine enda, firma või ühingu turundamiseks meedias. Eesmärk sai täidetud, sest Liisi Toom Persoonibrändist andis osalejatele põhjaliku ülevaate persoonibrändi neljast tahust kui ka üleüldisemalt turundamisest. Eesmärk, mida me ei täitnud täies mahus, oli aga võrgustumise soodustamine Võru maakonnas tegutsevate noorteühingute jt organisatsioonide vahel. Kohale tuli paar erinevat organisatsiooni, kuid mitte kõik, keda ootasime.

 

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Noored kui ka teised osalejad osalesid sündmusel, mida varem pole sellises mahus korraldatud Võru maakonnas. Projekt aitas kaasa ka noorte osalusele seetõttu, et meediakonverents ning meediakonverentsil edasi antud teemad pakuti välja 2017. aastal Võrumaa Osaluskohvikul osalejate poolt

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Projekti elluviimisel oli meie suurimaks tugevuseks meeskond. Kaasasime võimalikult palju noortekogu liikmeid korraldusse, nii esimesel kui ka teisel korral. Samuti jagati ülesanded vastavalt liikmete soovidele.

Positiivne oli ka see, et kokkulepped esinejatega tulid lihtsalt ning konverents sai mitmeid sponsoreid, eriti ajakirjandusmaastikult. Lisaks pääses nii mõnigi noor Aktuaalsesse kaamerasse.

Halvasti läks konverentsil aga osalejatega. Osalejate hulk ei andnud konverentsi mõõtmeid välja, kuid oleme väga õnnelikud, et osalejaid üldse kohale tuli.

Probleeme oli ka kuupäevadega – 25. mail toimus riigieksam ning 29. septembril kolm konkureerivat üritust maakonnas. Samas varasema info levitamisega oleksime võib-olla mõlemad probleemid saanud lahendada.

Koostööd tegime ka kohalike meediaväljaannetega seoses töötubadega. Maikuu meediakonverentsil ei tulnud meediaväljaande esindaja kohale, mistõttu pidime kohapeal töötoa élluviijad välja vahetama.

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status