/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond: Võru valla osaluskogu tegevuse planeerimine

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Vastseliina Noortekeskus koos Võru valla noortega projekti “Võru valla osaluskogu tegevuse planeerimine”.

Projekti tegevuste kirjeldus

17-18. septembril Tiril aruteluseminar. Võrumaa omavalitsusjuhid olid 4-5. septembril Hiiumaal reisil ja sel kuupäeval ei olnud mõtet kokkusaamist teha. Aruteluseminaril osalesid abivallavanem, volikogu esimees, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, volikogu komisjonide liikmed, noorsootöötajad ja erinevate piirkondade noored. Tiril said erinevate Võru valla erinevate piirkondade noored kokku. Tutvuti, kuidas on valla juhtimine üles ehitatud (volikogu, komisjonid, vallvalitsus, allasutused). Noored tutvusid valla arengukava ning eelarvestrateegiaga ning Võru valla arengukava eeldokumendiga. Noorte käest küsiti mõtteid arengukavade kohta. Toimus maailmakohviku stiilis arutelu ning pärast diskussioon tekkinud mõtete ja noorte rolli üle Võru vallas. Noorte jaoks toimus õhtul volikogu simulatsioon. Järgmisel päeval toimus ideede genereerimine häkatlon. Pärast seda tuli külla Võru valla finantsjuht, kes selgitas eelarve kujunemist ja eelarve koostamise põhimõtteid. Finantsjuht tegi soovitusi noortevolikogule eelarve koostamiseks ning kuidas saada valla eelarvest raha oma tegevuseks. Pärast seda otsustati ära jätkutegevuste toimumise aeg ning pandi paika vastutajad.

12-13. oktoobril toimus jätkukoolitus Sulbi talus, kus jätkati planeeritud tegevuste elluviimisega. Kohale pidid tulema 2 riigikogu liiget, kes jätsid tulemata ja meile ei teatanud. Üheks mõtteks tekkis ühiselt Võru vallavolikogu eeskujul minna Europarlamenti. Sulbis pandi paika täpsed põhimõtted, mille põhjal Võru valla osaluskogu peab tegutsema, otsustati ära, mis on osaluskogu mõte ning mis on 2019. aasta kindlad tegevused, mida tahetakse ära teha. Sulbi seminari info põhjal pandi kokku kohalik solidaarsuskorpuse projekt, mis ootab rahastamisotsust. Sulbis otsustati ära, mis mõttetega minnakse vallavalitsuse kohtumisele.

24. oktoobril toimus Võru valla vallamajas kohtumine, kus osalesid: vallavanem, volikogu esimees, abivallavanem (haridus, kultuuri ja sotsiaal valdkonna osas), haridus ja kultuuriosakonna juhataja, noorsootööspetsialist, Vastseliina noortekeskuse juhataja ja Võru valla noored. Arutati tekkinud mõtteid osaluskogu loomise osas, mis on noorte vajadused ning kuidas saab vallvalitsus toetada noorte osalemist Võru vallas.

14. novembril käisid Võru valla noored volikogus tutvumas volikogu tööga. Oktoobri volikogus ei õnnestunud noortel osaleda, sest volikogu tegi oma koosoleku Brüsselis.

20-21. novembril toimus Võrumaa erinevate noortevolikogude ja Võrumaa osaluskogu noorte külastus Brüsselisse Europarlamenti. Kokku osales 12 noort + 1 noorsootöötaja. Igast Võrumaa omavalitsusest oli 1-3 noort kaasas.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Kogu projekti tulemusena on Võru valla eelarvesse planeeritud noortevolikogu tegevused. Eelarvekomisjon ja volikogu peavad otsustama, kas noortele selles mahus raha jagada. On tekkinud osaluskogu aktiivgrupp, kes on 8 liikmeline. On oldud nähtavad ning oma tegevusest on kirjutatud ka valla ajalehte, mis peaks detsembri alguses ilmuma. Eelmine artikkel ei mahtunud valla lehte. Noortel on tekkinud soov panustada Võru valla arengusse.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Võru valda on tekkinud aktiivgrupp, kes soovib Võru valla arengusse panustada. Noored käivad koos ning kinnises facebooki grupis käib tegevuste kohta arutelud. Noorte poolt on kokku pandud tegevuskava ja eelarve, mis on esitatud Võru valda. Kokku on pandud solidaarsuskorpuse projekt, mis ootab rahastusotsust, kuid rahastuse puhul toetavad tegevused noortevolikogu tegevust. Noored on suhelnud vallavalitsuse ja volikogu liikmetega ning on tekkinud esmane kontakt.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Hästi läks see, et soovitud plaanid said ellu viidud. Halvasti läks see, et soovitud kuupäevadel ei saadud asju teha ning osasi tegevusi tehti ka pärast projekti kuupäevi. Kuupäevade muudatused olid väga palju seotud valla juhtide ja volikogu ajalistest võimalustest. Kindlasti on hea, et samaaegselt tehti osalusfondi projekti ning kasutati omavalitsustele antud 750 eurot. See aitas väga väiksel ajavahemikul septembri keskpaik kuni novembri lõpp väga palju tegevusi ära teha ning osaluskogu oluliselt nähtavamaks muuta.

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status