/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond: Vinni valla noortevolikogu

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas MTÜ Roela Noortemaja projekti Vinni valla noortevolikogu loomiseks.

Projekti tegevuste kirjeldus

Projekti käigus korraldati septembrikuus Vinni valla erinevatele piirkondade (6 piirkonda) noorte esindajatele kokkusaamine Roela noortemajas, viidi läbi meeskonnatöö koolitus ja kohtuti MTÜ Venevere Hariduse Seltsi ja MTÜ Roela Kodukant esindajatega, kes oma kogemuste ja näidete varal inspireerisid noori tegutsema oma piirkonna heaolu nimel. Järgmisel kokkusaamisel oktoobris kohtuti vallavanema ja volikogu esimehega Vinni vallamajas. Noored said ülevaate vallavalitsuse ja volikogu tööst ning ühtlasi julgustust ja ettepanekuid, kuidas nemad saaksid kaasa aidata valla arengule.

Novembrikuus koguneti taas Vinni vallamajas ning kohtuti valla haridusnõuniku ja lasteheaolu spetsialistiga. Noored said ülevaate huvitegevuse võimalustest Vinni vallas ja häid näpunäiteid noortevolikogu põhimääruse täiendamiseks. Põhimäärus kinnitati noorte poolt 4. detsembril 2018 toimunud koosolekul.

 

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Projekti eesmärk moodustada Vinni vallas noortevolikogu, sai täidetud. Ühtlasi koostati ja kinnitati noortevolikogu põhimäärus.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Noorte osalus noortekeskustes projekti käigus ei suurenenud, küll aga tekkis valla aktiivsete noorte tuumik, mida enne ei olnud.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Hästi on, et projekti eesmärk sai täidetud: valla noortevolikogu on moodustatud. Halvasti oli vaid see, et novembrist algas meie piirkonnas viirushaiguste periood ja mõned aktiivsed noored ei saanud haiguse tõttu kokkusaamistel osaleda.

 

 

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status