/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond: Viimsi Innukate Ideede Diskussioon ehk VIID

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Viimsi Noortevolikogu projekti Viimsi Innukate Ideede Diskussioon ehk VIID.

Projekti tegevuste kirjeldus

Sel aastal esmakordselt kasutasime VIIDi juures uut formaati. Tavalisele maailmakohviku põhimõttel üles ehitatud üritusele eelnes paneeldiskussioon. Viimases käsitlesime teemalaudade ekspertidega kõiki päevakajalisi teemasid üldiselt. Andsime ka üritusel osalejatele võimaluse ekspertidelt paneeldiskussiooni ajal küsimusi küsida. Paneeldiskussiooni juhtis meie õhtujuht. Sellele järgnes meie tavapärane diskussioon teemalaudades. Kokku oli neli erinevat teemalauda, mille vahel valida: noorte suhted meelemürkidega, noorte mentaalne ebastabiilsus, istu, kaks! …või hoopis viis?, avalik anonüümsus. Igas lauas oli olemas teemaekspert, lauajuht, kes koordineeris kogu diskussiooni ning protokollija, kes tegi kokkuvõtte lauas arutletust. Iga osaleja sai võimaluse võtta osa kahe teemalaua diskussioonist. Selleks, et ei jäädaks ilma ka teistes laudades kajastunud teemadest ja ettepanekutest, tegi iga teemalaud ka lühikese tutvustava esitluse oma teemast ja leitud lahendustest vastavale murekohale.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

VIIDi põhieesmärgiks on panna nii noored kui vanad viimsilased kaasa rääkima ning panustama enda kodukoha paremaks muutmisse. Sel tuli diskuteerima ja erinevatele päevakajalistele murekohtadele lahendusi leidma rekordarv inimesi ning selle järgi julgeme väita, et saime eesmärgi täidetud. Samuti saime üritusel tekkinud ettepanekutest soovitud sisendit, et töötada välja erinevaid ideid Viimsi paremaks muutmiseks, mis võetakse arvesse järgmisel noortevolikogu tegevusaastal.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus? 

Andis võimaluse kaasa rääkida olulistel teemadel, mis puudutavad eelkõige noori. Samuti said noored näost näkku kohtuda ja rääkida nendega, kes teevad teatud otsuseid vastavatel teemadel.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti? 

Ajapuudus oli kerge tekkima nii ürituse ettevalmistusperioodil kui ka ürituse toimumise päeval. See väljendus selles, et meil oli raskusi ekspertide leidmisega küllaltki lühikese aja jooksul ning enne üritust saime teada, et ka üks meie protokollijatest ei saa tulla. Õnneks siiski kõik laabus ning leidsime nii eksperdid kui ka asendaja protokollijale. Väga suurepärane oli see, et kõik osalesid diskussioonides aktiivselt ning saime piisavalt sisendit andmaks oma panuse nende probleemide lahendamisele kaasaaitamiseks.

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status