/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond: Vaimse tervise lektorite koolitus

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine, Eesti Psühholoogiaõpilaste Ühendus ja  lahendus.net vaimse tervise lektoritele suunatud koolituse.

Projekti tegevuste kirjeldus

Tegemist on vaimse tervise teemalise koolitusega, mis toimus 1.-2. Detsembril Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikus. Koolituse eesmärk on osalejad välja õpetada rääkima gümnasistidele vaimsest tervisest, et noored oskaksid vaimse tervise probleeme ära tunda, teaksid, kuhu pöörduda vaimse tervise murega ja vähendada noorte seas vaimse tervise stigmatiseeritust.

Koolitusel osalejad läbivad loengud vaimsete haigustega kaasnevatest häiretest ja sümptomitest, vaimsete probleemide leevendamise ja abi otsimise võimalustest, nende all kannatavate inimeste abistamisest ja esinemisoskuse alustest. Koolituse lõpus viiakse läbi näidisloeng. Koolituse läbinu omandab vajalikud teadmised, pidadamaks gümnaasiumiastme õpilastele vaimse tervise teemalisi loenguid, mis oleksid kaasa haaravad ja võimaldaksid ühiselt gümnasistidega arutada vaimse tervise teemadel.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Projekti eesmärk oli välja koolitada vähemalt 40 uut lektorit, kes on nõus edasi tegema näidisloengu ja hakkama käima koolides teemal rääkimas. Koolitusele registreerus algselt üle 100 inimese, kuid kohale tuli lõpus 55 osalejat.

Koolituse eesmärk oleks pakkuda piisavalt teadmisi lektoritele, et loenguid pidada. 87,7% tagasiside küsitlusele vastanuist hindas koolitust hindega hea või väga hea, 14,3% hindas keskmiselt. 92,9% osalejaist lubas minna koolidesse andma loengut.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Noored, kes osalesid koolitusel ühinesid projektiga, mis võimestab neid sõna võtma vaimse tervise teemadel. Kõige parem teema mõistmiseni jõutakse ikka õpetamise ja arutlemise läbi. Koolituse läbinud lektorid annavad edasi ühe näidisloengu juba varasematele lektoritele. Sellega tagame, et meie antud loengud on kvaliteetsed ja ei mõju kellelegi loenguruumis ründavalt. Vaisme tervise probleemid on komplekssed ja neid tuleb ettevaatlikkusega kajastada. Loengu läbijad saavad aidata kaasa noorte vaimse tervise edendamisele ja läbi stigmatiseerituse vähendamise parandame ka vaimse tervise probleemidega inimeste isoleerituse tunnet.

Lisaks andsime koolituse korraldamise võimaluse just noorematele ja ka koolituse juhtimise andsime uuele inimesele. Selle eesmärgiks oli, et koolituse korraldamine annaks inimestele uusi kogemusi ja arendaks järgmisi üritusi korraldama. Samuti oli üks vanem liige nõuandvana alati juures, et küsimuste ja abi korral nõu ning jõuga aidata. Korraldajatelt oli väga positiivne tagasiside kogemusele ja kuigi iga korraldusega on ka takistusi, said korraldajad väga hästi nendega hakkama.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Hästi läks koolituse korraldamine. Kõik lektorid tulid kohale ja osalejad jäid koolitusega rahule. Paremini oleks võinud minna reganud inimeste motiveerimine kohale tulla. Kui algselt registreerus üle 100 inimese ja tahtjaid oli veel enamgi, siis kohale tuli ainult veidi üle poolte neist. Üheks põhjuseks oli, et otsustasime, et koolitus on ainult neile, kes tahavad edaspidi ka koolidesse minna loenguid andma, kuid kahjuks ei saanud väga paljud motiveeritud inimesed nende pärast registreeruda. Lisaks kulus toitlustusele rohkem raha kui olime arvestanud, mis tulenes Selveri veast, ajades sassi meie tellimiskuupäevad ja mistõttu pidime tellimuse asemel ostma toidu kohapealt.

 

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status