/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond: Uue 4H teenuse võrgustiku arendamine

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil tegutses MTÜ 4H uue teenuse võrgustiku arendamisele.

Projekti tegevuste kirjeldus

Eesti 4H üle-eestiline noorteaktiiv pani aluse uue teenuse loomisele, mis aitab väärtustada noorte seas enam maaelu ja tervislikke eluviise ning mis aitab organisatsioonile teenida omatulu. Töötati välja esmane programm, mille käigus pakutakse vabaõhu üritustel erinevaid aktiivseid tegevusi, mis tutvustavad noortele tervislikke eluviise, tervislikku toitumist, maaelu ja aitavad esile tõsta koostööpartnerite tooteid/teenuseid. Toimus 3 kohtumist: meeskonnakohtumine, kohtumine Eesti 4H juhendajatega ja võimalike koostööpartneritega. Teenusest on valmimas (kokkulepped sõlmitud) ka tutvustav video ühe andeka noore käe läbi.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Tehti võrgustikutööd nii organisatsiooni siseselt kui ka väliselt. Viidi läbi üritused. Saadi häid ideid ja tagasisidet mentoritelt/4H juhendajatelt ning kohtuti esmaste koostööpartneritega. Kuna aasta lõpp tuli kiirelt siis on planeeritud veel jätkukohtumised võimalike koostööpartneritega ka jaanuaris ja kokkuvõtete tegemine meeskonnaga.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Suurenes projektis otseselt kaasa löönud noorte osalus – nad said osa võtta organisatsiooni juhtimise planeerimisest ja uue teenuse loomisest. Kohtuda juhendajatega ja partneritega. Esitleda oma ideid. Kaudselt suurenes läbi osalenud noorte sõprade, kes kuulevad sellest neilt.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Hästi läks – tugev ja motiveeritud meeskond, kaasa mõtlevad juhendajad. Paremini oleks võinud minna – kohtumine partneritega. Raske oli saada kokkusaamise võimalusi enne pühi ja aasta lõppu. Seetõttu jätkuvad kohtumised ja video valmimine jaanuaris.

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status