/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond: Tartu 2018 – Euroopa Noorteparlamendi Eesti Regionaalsessioon

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas MTÜ Tegusad Eesti Noored projekti Tartu 2018 – Euroopa Noorteparlamendi Eesti Regionaalsessioon

Projekti tegevuste kirjeldus

MTÜ Tegusad Eesti Noored (TEN) on üle-Eestiline kodanikuharidust pakkuv poliitiliselt neutraalne noorteorganisatsioon. TEN-i põhitegevusteks on Euroopa Noorteparlamendi sessioonid (Euroopa Parlamendi simulatsioonid, kus noored saavad arutleda olulistel Euroopaga seotud teemadel ja arendada nii oma rühmatööoskust kui avaliku esinemise oskust), demokraatlike otsustusprotsesse ja ühiskonnas päevakajalisi probleeme tutvustavad simulatsioonid ning noorte omaalgatuslikud projektid. TEN on Euroopa Noorteparlamendi ametlik esindaja Eestis. Regionaalsel noorteparlamendi sessioonil pakutakse grupitöös välja lahendusi kohalikele probleemidele, analüüsitakse neid ja arendatakse projekte edasi üldkoguistungil.

Kolmepäevane Tartu regionaalsessioon (30.juuli – 2.august) keskendus keskkonnaprobleemidele ja jätkusuutlikule eluviisile ning selles osales umbes 46 õpilast nii Eestist kui ka mujalt Euroopast nagu näiteks Soomest, Itaaliast, Tšehhist, Saksamaalt, Rootsist, Iirimaalt, Belgiast, Sloveeniast, Ukrainast ja Valgevenest. Tartu regionaalsessioonil arutati keskkonna ja jätkusuutliku eluviisiga seotud teemasid (nt linnastumisega kaasnev mõju keskkonnale, GMOde regulatsioonid, tuumaenergia tootmisega seotud riskid, Euroopa Liitu imporditud kauba ökoloogilised standardid, majanduslik kasu versus keskkonnahoid ning olemasolevate ressursside efektiivne kasutamine).

Kokku oli üritusel 5 komiteed/rühma, millest igasse kuulus 4 delegaati, 1 rühmajuht ning üks meediatiimi liige. Neid juhtisid president, asepresidendid ja meediatiimi toimetajad. President koos asepresidentidega aitasid ja juhendasid rühmajuhte ning viisid läbi üldkogu. Meediatiim vastutas ürituse jäädvustamise ja kajastamise eest sotsiaalmeedias, tehes pilte, videoid ja muid meediaprojekte. Ürituse korraldusliku poole eest vastutas eestlastest koosnev korraldustiim.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Projekti eesmärgid täideti. Osalejaid tuli Eestist ja välismaalt. Kuigi osalema tuli vähem inimesi, kui algselt planeerisime, siis suutsime ikkagi projekti edukalt läbi viia. Osalejad said avardada oma silmaringi ja tutvuda uute inimestega. Lisaks praktiseerisid nad oma inglise keelt ja akadeemilisi oskuseid (nt väitlemine, kõne kirjutamine ja esitamine jne). Osalejad said uusi teadmisi keskkonnateemadel, mida nad saavad rakendada selleks, et loodust hoida. Samuti aitas projekt tõsta noorte teadlikkust otsustusprotsessidest Euroopa Liidus. 

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Ürituse lõpuks astus noorteühingu Tegusad Eesti Noored liikmeks 18 uut noort.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Hästi läks see, et oli aktiivseid osalejaid, tegevused viidi edukalt läbi, eelarve tuli välja ning projektist osa võtnud inimesed jäid üritusega rahule. Halvasti või mitte niivõrd hästi läks see, et osalejaid tuli oodatust vähem.

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status