/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond: Tallinna Teeninduskooli õpilaste osalusvõimaluste suurendamine

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Tallinna Teeninduskooli õpilasesindus projekti õpilaste osalusvõimaluste suurendamiseks.

Projekti tegevuste kirjeldus

Projekti käigus soovisime luua Tallinna Teeninduskooli õpilastele uusi osalusvõimalusi, mille üks alaeesmärk on ka suurendada koostööd teiste Tallinna kutsekoolide õpilasesindustega. Ühtlasi läbi selle soovime populariseerida kutseharidust, tutvustada laiemale üldsusele ja üldhariduskoolide õpilastele ja nende vanematele, põhikoolide õpetajatele ja kõikidele teistele huvilistele kaasaegse kutsehariduse võimalusi.

Projekti eesmärk oli korraldada Tallinna kutsekoolide Õpilasesinduste liikmetega strateegilisi koostöökohtumisi, et vahetada uuenduslike ideid ja luua jätkusuutlik koostöö tulevikus. Lisaks sellele töötati välja Tallinna Teeninduskooli Õpilasesinduse tegevus- ja arengukava, millest saavad lähtuda järgmised ÕE koosseisud.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Projekti eesmärgid täideti suurel määral, kuid näeme, et projektile seatud ootused olid liiga kõrged ning seeläbi ka väga raskelt saavutatavad. Projekti tegevustesse kaasati planeeritud partnerid ning ka erinevad otsustajad kes aitasid projekti tegevusi õpilastel paremini lahti mõtestada.

Projekti tulemusena sai loodud esimesed kokkupuutepunktid Tallinna kutsekoolide õpilasesinduste vahel, mis loodetavasti toetavad tulevikus ühiste traditsioonide ja ettevõtmiste tekkimist. Projekti jooksul vahetati kogemusi ja töötati välja Tallinna Teeninduskooli õpilasesinduse tegevus- ja arengukava milles on suurt rõhku pandud ka noorte osaluse suurendamisele – õpilasesinduse liikmete otsevalimine, teadlikuse suurendamisele suunatud ürituste korraldamine enne kõiki valimisi, koostöö kohaliku tasandi otsustajatega.

Projekti tulemuste saavutamiseks korraldati koostöökohtumisi teiste koolide õpilastega ning kohaliku tasandi otsustajatega.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Noorte osaluse suurendamine suurenes läbi erinevate koostöökohtumiste kuhu olid kaasatud teiste kutsekoolide õpilased ja otsustajad, kes kõik jagasid oma kogemusi noorte osaluse suurendamise teemal erinevates töötubades.

Koostöökohtumistesse oli kaasatud linnaosavalitsuse liikmed, noorte osaluse suurendamise teemal käis rääkimas Urmas Paet, hiljem kohtuti Viktoria ladõnskaja-kubits’ga ja Mihhail Kõlvart’iga; töötati välja süsteem kuidas valida Õpilasesinduse liikmeid, mõeldi välja tegevused kuidas suurendada noorte osalust valimistel valimistel (lisatud manusega). Projekti tulemusel paranesid ka suhted erinevate koolide vahel, mille tõttu loodame, et meil on võimalik ka ühiseid projekte tulevikus korraldada, mis on suunatud noorte osaluse suurendamisele.

Varasemalt oleme planeerinud kutsekoolide balli korraldamist, kuid projekti tulemusena oleme otsustanud, et kutsekoolide vahelise traditsioonide korraldamine on oluline ja kõige mõistlikum on luua traditsioon mis igal aastal toob kokku noored, et analüüsida kutsekoolide aasta tegevusi, teha ettepanekud meie silmis eksisteerivatest puudustest ja edastada muudatused otsustajatele kas kooli juhtkonna, kohaliku omavalitsuse või riigikogu tasemele

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Projekti elluviimisel läks hästi, et me suutsime kõiki seatud eesmärke mingil määral täita ja kõik planeeritud tegevused said sooritatud. Projekti negatiivse küljena tooksime välja, et paljudes koolides on õpilasesindused justkui fiktiivsed organid millel puudub võimekus või tahe ise olla osa otsuste langetamisest – selle tõttu oli meil ka väga raske kaasata teiste koolide õpilasi, sest selle vastu ei tundnud huvi ei õpilasesindused ise ja huvi tekkimist ei soodustanud ka juhtkonnad. Kokkuvõtlikult saaks öelda, et me üritasime lahendada probleemi mille lahendamine ei olnud meie võimuses, kuid tulime sellega võimalikult hästi toime ja usume, et see on esimene samm olulise probleemi lahendamisel

 

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status