/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond: Saaremaa noortevolikogu arendamine

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korradas MTÜ Pärnumaa Noortekogu Saaremaa noortevolikogule arendustegevusi

Projekti tegevuste kirjeldus

Luua Saaremaale tugev ja jätkusuutlik noortevolikogu, koolitada välja tulevase juhatuse liikmed, luua tugev koostöövõrgustik Lääne-Eesti piirkonna osaluskogude vahel. Projekti eesmärk on olla võimalikult personaalne, et osalejad saaksid kõikidele oma küsimustele vastused ning oskaksid hiljem sisu teistele edasi anda. Saaremaalt osalevad kolm inimest, kes on uued potentsiaalsed Saaremaa valla Noortevolikogu juhatuse liikmed. Tänu sellele, et koolitused toimuvad Pärnus, kaasame ka Pärnumaalt värskelt tegevust alustanud noortevolikogud.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Saaremaa valla noortevolikogu tagasiside kohaselt olid koolitused sisukad ning kasulikud ja aitavad neid nende tuleviku töös. Loodud on tugevad sõprussidemed nii organisatsiooni kui personaalsel tasandil ning uute koostööprojektide planeerimine on juba teos.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Saaremaa valla noortevolikogu on jätkusuutlikum ning suudab sellega kaasata teisi noori oma tegevustesse.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Koolitused olid väga informatiivsed ning osalejad jäid projektiga väga rahule. Probleemseks osutus logistika Saaremaa ning mandri vahel.

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status