/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond: Põhja-Pärnumaa noorte Inspiratsioonipäev II

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas  MTÜ Vändra noored koostöös Põhja-Pärnumaa noortevolikoguga projekti “Põhja-Pärnumaa noorte Inspiratsioonipäev II”.

Projekti tegevuste kirjeldus

Projekti eesmärgiks oli jätkata 2017 aastal alustatud ning väga edukaks osutunud noorte osaluskogu tööd tutvustava ja propageeriva sündmusega. Sel aastal soovisime korraldada Põhja-Pärnumaa noorte Inspiratsioonipäev II. Päeva sissejuhatuses tegime lühikese kokkuvõtte noortevolikogu tegevusaastast, tutvustasime uut põhimäärust, noortevolikoguga liitumise võimalusi ning küsimusi sai küsida slido.com keskkonnas. Lisaks tutvustame uusi projekte ja ideid, milles kõigil noortel võimalik kaasa lüüa on. Edasiselt tegime minikoolituse maailmakohviku meetodist ning seejärel jagasime noored 7-sse erinevasse laudkonda. Maailmakohviku teemalaudades leidsime noorte kaasabil lahendusi hetkel aktuaalsetele teemadele. Pakutud lahendustest paneme kokku paketi, mille edastame vallavolikogule tutvumiseks ning peale seda korraldame ümarlaua vastavate institutsioonidega, keda lisaks kaasata vaja on (KOV ametnikud, politsei, kool, noored). Samal sündmusel tunnustasime noori, kes on aasta jooksul kodanikuaktiivsusega silma paistnud, noortevolikogu tegevusse panustanud või muidu aktiivne ja tubli noor olnud. Tunnustamiseks sai iga üks esitada kandidaadi google forms keskkonnas ning 24 kandidaadi hulgast valis noortevolikogu kuue liikmeline komisjon välja kolm parimat noort. Kokku tunnustati igast piirkonnast üht noort (Tootsi, Vändra, Pärnu-Jaagupi). Päeva lõpus esines Renate ning Vändra Noortekeskuse DJ kooli noored DJ-d tantsutasid noori kuni kella kümneni õhtul. Tagasiside noorte poolt toimunud sündmusele oli väga positiivne. Tehti palju ettepanekuid ka järgmiseks korraks ning oleme kindlad, et jätkame traditsiooni.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Täitis saja protsendiliselt. Saime noortevolikogu aktiivgruppi juurde mitmeid noori ning suhtlemine erinevate piirkondade noorte vahel on märgatavalt aktiviseerunud.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Pärnu-Jaagupi piirkonna noored olid rohkem kaasatud, kui sündmus toimus nende kodukohas. Teistele noortele korraldasime transpordi. Märkasime, et asukoha muutusega (eelmisel aastal toimus Vändras) jäi osalus väiksemaks küll Vändra noorte osas, kuid soov oligi just aktiviseerida ja noortevolikogu tegevust tutvustada Pärnu-Jaagupi piirkonnas, kuna sealt oli sein noortevolikogus üks liige.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Planeeritud tegevused said kõik ellu viidud. Noored olid aktiivsed ja lõid kaasa. Probleeme oli esineja viimasel hetkel ära ütlemisega ning uue esineja leidmisega.

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status