/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond: Pärnumaa Noortekogu koostöögrupp

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas MTÜ Pärnumaa Noortekogu projekti “Pärnumaa Noortekogu koostöögrupp”

Projekti tegevuste kirjeldus
Pärnumaa Noortekogu koostööprojekt Lääne- ning saaremaa noortega toimus 14.-15. juunil 2018 ning selle vältel osalejad:

  • Said uusi tutvusi teistest maakondadest ning osaluskogusid.
  • Said uusi oskusi läbi viimaks projekte
  • Leidsid kohaliku tasandi probleeme
  • Täiendasid teadmisi noorte osaluse kohta
  • Täiendasid teadmisi ENLi tööst

Lisaks õpitule osalesid osalejad ka praktilises töötoas, kus analüüsiti kohalike tasandi probleeme ning otsiti neile lahendusi. Sellest töötoast sündis koostöö Põhja-Pärnumaa ning Pärnu linna Noortevolikogude vahel ning sündis ka Saaremaa ning Pärnumaa Noortekogude koostööprojekt nimega SAP (Saaremaa Arendusprogramm), mis toimub oktoobri kuus ning mille vältel koolitatakse välja Saaremaa Noortevolikogu uus juhatus. Üldine tagasiside osalejatelt oli positiivne ning tunti, et projekti käigus õpitut saab rakendada edaspidistes tegevustes.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Projekti tulemusena sündisid kaks uut projekti, loodi osaluskogude uus suhtluskanal Slack´is ning tugevndati osaluskogude vahelist koostööd. Osaluskogude slack liidab nüüdseks 70-t osaluskogulast üle Eesti.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Noored korraldasid antud projekti ja sellele järgnenud kaks projekti ise. Ka Slacki loomine on noorte enda initsiatiiv ja on igapäevaselt noorte poolt hallatud.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Projekti elluviimisel läks hästi osaluskogulaste motiveerimine ja “suuremale pildile” mõtlemine. Halvasti läks liiga hiline teatamine ehk varasema teatamise puhul oleksime saanud rohkem osalejaid ning rohkem inimesi kaasata.
 

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status