/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond: Organisatsioonide sõprussüsteem ja võrgustiku jõulupidu

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korradas Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna Sihtasutus Ole Rohkem võrgustiku organisatsioonide sõprussüsteemi ja jõulupidu.

Projekti tegevuste kirjeldus:

Projekti eesmärk oli arendada koostööd OLE ROHKEM. Tartu Tudengiorganisatsioonide Koostöövõrgustiku liikmesorganisatsioonide vahel. Selleks algastasime organisatsioonide sõprussüsteemi ja korraldasime võrgustiku jõulupeo, mille keskmes oli organisatsioonide liikmete omavaheline suhtlus.

Organisatsioonide sõprussüsteem on võrgustiku liikmesorganisatsioonidele mõeldud programm, kuhu kandideerides on võimalik leida endale sõprusorganisatsioon, kellega veel pole koostööd teinud ning arendada enda organisatsioone või teha koostööprojekt, mis toetab mõlema organisatsiooni strateegilisi eesmärke.

Projekti jooksul viisime sõprussüsteemi registreerunud organisatsioonid kokku võrgustiku jõulupeol, kus korraldasime selleks aardejahi, et organisatsioonipaarid saaksid omavahel tutvuda. Aardejahti panime mängima ka teised organisatsioonid, et ka nemad saaksid omavahel suhelda.

Peale jõulupidu saatsime välja ka sõprussüsteemi pikemalt kirjeldav kiri, et anda täpsemad juhised, milline on strateegiline koostöö, mida organisatsioonidelt eeldame.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Sõprussüsteemist tekkis viis organisatsioonipaari, jõulupeol osales 74 inimest. Võttes arvesse, et projekt korraldati väga kiirest ja jõulu eel, peame projekti tulemusi rahuldavaks.

Jõulupeol oli näha, et ka erinevatest organisatsioonidest inimesed tõesti suhtlesid omavahel ning suusõnalisest tagasisidest oleme kuulnud samuti, kuidas pidu tõesti tekitas uusi tutvusi.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Sõprussüsteemid veel hakkavad koostööd tegema, kuid kuna viis paari sai kokku viidud ning nende koostöö jälgimine jätkub, võib tagada, et poolaasta jooksul on noorte osalust suurendavad tudengiorganisatsioonid (kes sõprussüsteemis osalevad) arendanud oma organisatsioone ja teinud koostööd, mis viib neid ka edasi oma strateegilistes eesmärkides. Läbi tudengiorganisatsioonide arengu tagame ka tudengite osaluse ühiskonnas.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Projekti kõik ootused said täidetud, isegi kui aega nappis. Osalejatel oli jõulupeol tore, organisatsioonid tutvusid omavahel ning midagi halvasti korralduslikult ei läinud.

Küll aga langes kogu korralduslik koormus lõpuks kolme korraldaja kätte, kuna kõigil oli sel hetkel kiire aeg.

 

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status