/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond: “Nõmme aktiivsed noored” meeskonnakoolitus

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korradas Nõmme Õpilasesinduste Liit aktiivsetele noortele koolitust.

Projekti tegevuste kirjeldus

Projekt toimus koolitus-seminari vormis, mille käigus viidi läbi sponsorite leidmise koolitus, sotsiaalmeedia koolitus, meeskonnatöö koolitus ja planeeriti tulevasi üritusi ning projekte. Tähtis osa oli ka üksteise tundma õppimisel, et see looks usalduse, mis on oluline meeskonnavaimu tekkimisel. Koolituse tulemusel on liikmete vahel nüüd parem koostöö, nad on rohkem motiveeritud ja omavad vajalikke teadmisi, et tagada tulevaste ürituste parem õnnestumine.  

Kui kohale jõudsime tegime kotikontrolli, rääkisime üle reeglid ja jagunesime tubadesse. Oli väike paus ja kõik said ennast sisse seada. Seejärel alustasime meeskonnakoolitusega, peale seda sõime lõunat ning järgnesid sponsorluskoolitus ja sotsiaalmeedia koolitus. Oli väike paus, õhtusöök ja õhtu programm. Õhtu programmis pidid noored tegema etenduse, kus nad said loosiga ühe ürituse koos märksõnadega, mida nad etenduses kasutama pidid. Lisaks mängisime veel laululahingut, õhupalli teatejooksu ja kontrollisime teadmisi NÕELa kohta. Öörahu oli kell 00.00. Hommikul ärkasime kell 8.00. 8.15 Oli võimlemine ja 8.30-9.30 hommikusöök. 9.30 alustasime pika koosolekuga, mis kestis umbes 2h. Tegime veel paar meeskonnamängu, koristasime toad ning oligi aeg lahkuda. Õues enne bussile minekut tegime veel mõned meeskonnapildid. Projekti eesmärgiks oli värvata NÕELa uusi aktiviste ja arendada meeskonnatööd, ning mõlemad eesmärgid said ka täidetud.

Projekti tegevuse koolituste kirjeldus:

Meeskonnakoolitus- Koolitust alustati erinevate meeskonnamängudega. Meeskonnamängude põhimõte on tekitada meeskonnatunnetust ning panna grupp inimesi omavahel tööd tegema. Kokku viidi läbi 10 mängu, mis kõik õnnestusid suurepäraselt. Mängude ajal loodi uusi suhteid ning õpiti koostööd tegema. Täideti eesmärgid kuna osalejad väitsid, et tundsid end mängude lõpus palju mugavamalt antud seltskonnas ning nende koostööd sujusid hästi. Hiljem pandi koostööd ka proovile andes grupidele täita erinevaid ülesandeid, mis samuti arendasid meeskonna ühtset tööd.

Sponsorluskoolitus- Sponsorluskoolituse eesmärk oli teha selgeks kohalviibijatele, mismoodi koostada ning saata sponsorlust taotlevaid kirju. Õpetati erinevaid võimalusi, kuidas sponsorluskirju kirjutada, räägiti kuidas olla viisakas firmade poole pöördudes ning millal on parim aeg kirju saata. Osalejatele koolitus meeldis ning nad tundsid, et sellest on kasu edaspidi ürituste korraldamises ja sponsorite hankimises.

Sotsiaalmeedia koolitus- Sotsiaalmeedia koolitusel käsitleti erinevaid sotsiaalmeedia platvorme. Räägiti milline on olnud erinevate platvormide ajalugu ning, palju inimesi neid tegelikult kasutavad. Kui faktid olid läbi räägitud kontrolliti teadmisi viktoriiniga.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Projekti eesmärk täideti, sest osalejad õppisid üksteist rohkem tundma ja meeskonnatöö arenes.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Meie organisatsiooniga liitus uusi inimesi.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Hästi läks, et üritus läks edukalt, viperusi polnud, kõik sujus ja tagasiside oli hea. Halvasti läks, et me ei saanud loodetud osalejate arvu täis.

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status