/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond: Motiveeritud ja teadlik 4Hkas – tugev 4H

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Noorteühing Eesti 4H noorteaktiiv projekti “Motiveeritud ja teadlik 4Hkas – tugev 4H”.

Projekti tegevuste kirjeldus

Projekti raames viidi läbi kolm tegevust – I kohtumisel kohtusid üle Eestilise noorteaktiivi “vanad” liikmed ja peakontor ning kaardistasid ära hetkeolukorra (panin paika ka tegevuskava uute noorteaktiivi liikmete leidmiseks ja II-ks kohtumiseks).

Teise kohtumise raames oli kaasatud lisaks “vanadele” noorteaktiivi liikmetele ka uusi liikmeid ja tegime koos läbi 360 kraadi meeskonnakoolituse Nõmme seikluspargis. Meeskonnakoolituse tulemusena saime oma liikmetega veelgi ühtsemaks ja selgusid teemad, tegevused millele võiksime hakata uuel aastal keskenduma.

Järelkohtumise raames saime kokku noorteaktiivi liikmetega, kes kahe kohtumise tulemusena on valmis panustama noorteaktiivi töösse ja moodustasime kohtumise käigus ka ühtse meeskonna (jagasime ära rollid, mõtlesime tuleviku plaanidele ja koostööprojektidele).

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Projekti tegevuste eesmärk oli taaselustada Noorteühing Eesti 4H üle Eestilise noorteaktiivi. Tegevuste eesmärk oli viia kokku olemas olevad aktiivsed liikmed kokku uute liikmetega. Kokkuvõttes saavutasime oma eesmärgi luua jätkusuutlik meeskond, kes on aktiivsed liikmed Noorteühing Eesti 4H-s ja aitavad kaasa noorteühingu tegevuste elluviimisele.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Lisaks projekti meeskonna ja ka sel hetkel aktiivsete noorte näol Noorteühing Eesti 4H noorteaktiivis (keda oli 4) saime projekti tulemusena juurde veel 5 noort. Noored on tulnud üle eesti 4H klubidest ning esindavad erinevate piirkonna noorte huve. Lisaks kaks vanemat liiget astusid mentori rolli, kus nad aitavad ja toetavad uusi liikmeid sisse elamisel ning ka edaspidiste plaanide elluviimisel.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Projekt oli edukas sellepoolest, et täitsime oma projekti eesmärgi – saada uusi aktiivseid liikmeid noorteaktiivi ja et meie tegevus oleks jätkusuutlik. Projekti ainukeseks kitsas kohaks oli ajaplaneerimine ehk meie tegevused olid planeeritud ka suveperioodi, kus tegelikult noored olid igati hõivatud muude tegevustega. Teavitasime ENL-i sellest ja muutsime II kohtumise aega sügisperioodi.

 

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status