/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond: Model United Nations of Tallinn 2018

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldasid Tallinna Saksa Gümnaasiumi noored projekti Model United Nations of Tallinn 2018.

Projekti tegevuste kirjeldus

Model United Nations (MUN) on konverents, mis simuleerib Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) tööd. MUN konverents aitab tasakaalustada ühiskonnaõpetuse vähest osakaalu põhikooli ja gümnaasiumi õppekavas ning aitab kooliteadmisi uute teadmistega põimida. Konverentsil osalemine parandab õpilaste inglise keele oskust ning kindlasti aitab kaasa inglise keele eksami edukale sooritamisele. Komiteede grupitöödes osalemine arendab osalejate meeskonnatöö oskusi ning kõnede pidamine muudab õpilasi julgemateks avalikeks esinejateks.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Organiseerimistiim tuli projekti korraldamisega toime suurepäraselt. Osalejad nii Eestist kui välismaalt jäid kõik rahule.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Projekti tulemusena õppisid Eesti noored rohkem tundma ÜRO, NATO ja välisministeeriumi tööst ja tegevustest. Osalejaid oli üle terve Eesti (nii Eesti-, Vene kui rahvusvahelisest koolist) ning välismaalt (Poolast, Saksamaalt). Usume, et tänu kirjule osalejate seltskonnale õppisid kõik noored ka rohkem sallivust ja teiste kultuuride respekteerimist.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Välisministeeriumis korraldatud avatseremoonia ja TalTechis aset leidnud lõputseremoonia läksid mõlemad äärmiselt edukalt. Saime osalejatelt kiidusõnu ja meie konverentsi kajastati nii NATO Eesti Integreerumisüksuse kui ka Välisministeeriumi kodulehel. Korraldusliku poole pealt suutsime koguaeg ajakavas püsida.

Kahjuks hüppas konverentsi kolmandaks päevaks kokkulepitud külalisesineja (Ukraina suursaadik) alt ära. Plaanipäraselt jätkasime debateerimisega komiteedes, kuid informatiivset arutelu külalisesinejaga kahjuks aset ei leidnud. Kulutustega arvestamine osutus keerulisemaks kui algselt arvestatud (näiteks läksid pastakad maksma rohkem kui plaanitud, vesi vähem ja toit rohkem) Selleks et eelarvega välja tulla pidime kärpima sotsiaalmeedia reklaamimiskulusi. Toitlustuse poole pealt esines ka tõrge viimasel päeval kui Selver ettetellimuse äkitselt ülesse ütles ning pidime toidu situatsiooniga kiiresti reageerima ning rimist toidu organiseerima.

 

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status