/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond: Liivimaa kutsekoolide õpilasesinduste inspiratsioonipäev “Kutse inspiratsiooniampsule”

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Tartu Kutsehariduskeskuse õpilasesindus Liivimaa kutsekoolide õpilasesinduste inspiratsioonipäeva “Kutse inspiratsiooniampsule”.

Projekti tegevuste kirjeldus

 Inspiratsioonipäevadest osalejatele oli antud kodutöö, milleks tuli tutvustada inspireerivaid, noortepäraseid lugusid eelmisel õppeaastal õpilaste poolt koolis ellu viidud projektist või sündmusest, mille tegevused olid suunatud kooliperele ja koostööle. Inspiratsioonipäeval tuli neid sündmusi tutvustada läbi laulu, video, esitluse või liikumise põnevalt ja noortepäraselt. Nende lugude kaudu said Inspiratsioonipäevadest osalenud noored näpunäiteid ja ideesid, kuidas korraldada köitev konverents alates selle ettevalmistamisest kuni tagasiside võtmiseni ja tänamiseni, kuidas viia läbi koolile uue maskoti otsing, kuidas tähistada noortepäraselt ametipäeva, kuidas tutvustada kogukonnale uudse vormiga oma kooli, missuguseid tervise-edendamise üritusi koolis korraldada jne. Viisime läbi mitmeid meeskonnamänge, ajalehtedest korvpalli korvi ehitamine, õhupallitorni ehitamine kasutades teipi ja õhupalle, pimesi meeskonnaga köiest trükitähtede moodustamine jne. Meeskonnamängude lõpus analüüsisime , kuidas jagati meeskonnas ülesandeid, kuidas tundsid liikmed ennast ülesandeid täites, kas arvestati kõikide liikmete ettepanekuid jmt. Rääkisime erinevatest loovustehnikatest, et suurendada piirideta mõtlemise oskust. Nii sündis idee leivataignast meeskonnale näo tegemiseks. Esimene meeskonna liige rullis taigna laiali ja lõikas sellest vormiga välja näo kuju, teine tegi silmad ja suu ning kinnitas need vett ja pintslit kasutades näole, kolmas tegi nina ja neljas tegi juuksed. Meeskondade näod küpsetati ja iga meeskond sai enda näo koju kaasa võtta. Päeva lõpetasime humoorikate sportlike võistlustega (sügismängudega), kus tuli aja peale teha erinevate inimeste arvuga püramiide, võistelda õhupallirongis, suunata õhupallidest tuleva õhuvooluga slaalomina joogitopse ja mängida street reketit, mille reketid olid õpilaste poolt valmistatud. Iga osaleja sai päeva lõpus endale tänutäheks aktiivse kaasalöömise eest medali.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Inspiratsioonipäev pani osalejaid mõtlema kastist välja ja avastama uudseid lähenemisi noorteürituste korraldamiseks. Mida põnevamaid üritusi korraldame, seda rohkem noori suudame kaasata. Erinevaid loovustehnikaid kasutades ja teiste koolide tegevustega tutvudes sündisid ideed uudsetest kohtadest ürituste läbiviimiseks (nt kasvuhoone kohvik, garaaži pidu). Kogeti kuidas väikeste, käepäraste vahenditega meeskonnamängude abil saab arendada meeskonnatöö oskust ja õppida tundma oma meeskonda. Erinevate loovustehnikate kasutamisel, näiteks omaduste ülekandmise teel või ideesid kombineerides võib sündida uudseid ideesid ja meeskonnamänge. (näiteks leivataignast võistkonnale näo tegemine) Usume, et teiste tegemistega tutvumine lisas hoogu aktiivselt edasi tegutseda ja oma koolides uusi tegusid korda saata. Oma tegevuse kaudu saame koolikogukonnas teadvustada õpilasesinduse olemasolu ja vajalikkust ning kaasata oma tegevusse uusi noori.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Kokku said üheksa Liivimaa kutsekooli õpilasesinduste liikmed: Tartu KHK, Võrumaa KHK, Valgamaa KHK, Olustvere TMK, Järvamaa KHK, Tartu Kunstikooli, Viljandi KÕKi, Luua Metsanduskooli ja Räpina Aianduskooli õpilased ja noortejuhid. Saadi uusi tuttavaid ja esitati vastastikku teise koolide noortele kutseid oma tulevastele üritustele ning küllakutseid tutvuma vastastikku koolide õpilasesinduste tegemistega. Inspiratsioonipäeval läbi viidud meeskonnamänge ja liikumismänge saavad noored kasutada oma kooli õpilasesinduste koolituspäevadel ja uute liikmete kaasamisel. Samuti said noored inspiratsiooni, kuidas mõelda kastist välja ja kasutada erinevaid loovustehnikaid.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Osalejad kiitsid võõrustajaid läbimõeldud ja huvitava kava eest ning ladusa korralduse eest. Õpilasi saatvad noortejuhid märkisid tunnustavalt, et Tartu Kutsehariduskeskuse korraldustoimkonnas oli kaasatud 18 õpilast. Kasuks tuleks, kui tulevikus saaks kohe kindlad õpilased kaasata projekti ettevalmistamisse, sest algusest peale oli 18nest noorest seotud projekti ettevalmistamisega 6 noort. Siiski oleme rahul, et ürituse ettevalmistus-ja korraldusmeeskond mitte ei kahanenud vaid kasvas. Planeerisime projektist osalema kõik Liivimaa 11 kutsekooli, aga osales 9 kooli.

 

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status