/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond: Liivimaa kutsekoolide inspiratsioonipäev

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Tartu Kutsehariduskeskuse õpilasesinduse projekti Liivimaa kutsekoolide inspiratsioonipäev.

Projekti tegevuste kirjeldus

Toimusid ajurünnakud teemadel: Kuidas suurendada Liivimaa kutsekoolide õpilasesinduste koostööd?, Kuidas suurendada noorte osalust otsustusprotsessides ja osaluskogudes? Valgamaa KÕK ÕE ja Tartu KHK ÕE jagasid praktikaid elluviidud tulemuslikest sündmustest. Tartu KHK ÕE keskendus erinevatele internetikeskondade kasutamisele ja Valgamaa KÕK rahvusvahelisele tööle. Toimus koolitus, kus käsitleti põhiteemadena esinemisoskust, eneseväljendust, argumenteerimist, enesekehtestamist, kehakeelt ja kõne ülesehitamise põhitõdesid. Koolitajaks oli Veikko Täär. Noored viisid läbi erinevaid lõbusaid meeskonnatöö- ja usaldusmänge.

Koostööpäevad tõstsid koostegemise tahet ja usku õpilasesindusse ning Liivimaa kutsekoolide õpilasesinduste koostöösse. Noored said inspiratsiooni uute koostöövormide loomiseks. Keskendusime erinevate koostööprojektide arendamisele ja otsisime uudseid noortemeelseid lähenemisi. Näiteks pakuti välja sportlikud ühisüritused, ellujäämiskursus, matk, kutsekoolide toodete turg, andekate festival jne. Valgamaa noored sai inspiratsiooni Mentimeter keskkonna kasutamiseks oma noorte tunnustusüritusel. Tartu õpilasesinduse liikmed soovisid ülekoolilisel matkapäeval kasutada LOQUIZ keskkonda. Noorte osaluse suurendamise võtmeks osaluskogudes on silmapaistvad ja järjepidevad postitused sotsiaalmeedias (Instagram, Snapchat ja Facebook), erinevatele huvigruppidele keskendumine ja koostöö.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Valgamaa õpilasesinduse noored võtsid vastu väljakutse järgmiste koostööpäevade korraldamiseks ja Tartu Kutsehariduskeskuse õpilasesinduse liikmed Liivimaa kutsekoolide inspiratsioonipäeva korraldamiseks. Kogeti, et koostöös korraldatud sündmustele on võimalik kutsuda esinema paremaid lektoreid osalejate vahel kulutusi jagades, koostöös sünnib rohkem ideid ja vahetu suhtlemise läbi tekivad uued sõbrad ja tutvused.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Väljaspool kooliruume, neutraalsel territooriumil korraldatud kokkusaamine aitas kaasa kiirele sulandumisele ja koostööle. Ajurünnakute käigus pakuti välja uudseid koostöövorme ja lähenemisi. Noortemeelselt koolitajalt sai eluks vajalikke põhitõdesid näiteks kuidas suhelda, kuidas ülesehitada sõnavõttu jmt. Heade praktikate vahetamiseks tuleb teha kodutööna suuremat eeltööd, et piiratud aja jooksul vajalikud teadmised edasi anda. Kasuks tulevad konkreetsed retseptid.

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status