/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond: Järvamaa noorte võrgustiku loomine

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Järvamaa Noortekogu projekti Järvamaa noorte võrgustiku loomine

Projekti tegevuste kirjeldus

Projekti “Järvamaa noorte võrgustiku loomine” peamine eesmärk oli luua side Järvamaa Noortekogu, Paide linna noortevolikogu, Türi noortevolikogu ning Järva valla noorte vahel.

Selleks, et tekiks noorte vahel suhtlus algas projekt kohtumistega. Esmalt kohtus Järvamaa Noortekogu Järva valla vallavanemaga Rait Pihelgasega ning rääkis ideest, luua Järva valda noorteaktiiv. Temalt nõusoleku ning koostöö võimaluse saanud kohtus Järvamaa Noortekogu vallavanema ning aktiivsete noortega. Kokkusaamisel arutasime, kas oleks vaja noorteaktiivi, mis on valla roll selles, kas noored soovivad koos midagi teha, millest tuntakse enam puudust oma koduskohas jms. Noori polnud palju, kuid esimene side loodi ning tekkis ka sotsiaalmeediasse grupp. Panime edasiseks plaaniks saada kokku sügisel kui noored taas maal ning tegutsemis valmis.

Teisena saime kokku Paide linna noortevolikoguga, kellega koos arutlesime võimaluste üle Paide linnas. Samuti rääkisime, millist koostööd saaks Järvamaa Noortekogu ning Paide linna noortevolikogu koos teha ning mida juba tehtud on. Lõime mõnusad sõprussuhted osalenud noorte vahele.

Kuna Türi noortevolikogu meiega kohtuda ei soovinud siis pidime nendega kohtumise ära jätma, kuid kindlasti ei tähenda see seda, et nendega koostöö ei oleks arenenud. Õnneks leidus neis jõudu, et osaleda viimasel ühiskohtumisel ning peale projekti tegevuste lõppu, saime taas nende juhiga sina peale ning plaanime juba sügist osaluskohvikut koos korraldada.

Viimane ühistegevus toimus Paide Avatud Noortekeskuses 19.juuni ning seal said kokku kõik Järvamaa osaluskogude esindajad ehk Paide linna noortevolikogu, Türi noortevolikogu, Järva noorte aktiiv ja Järvamaa Noortekogu. Kohale tulnud noored olid motiveeritud ning koos läbisime põneva meeskonnakoolituse, mille käigus lähenesid meie sidemed. Samuti saime mõista, et meil on väga sarnased eesmärgid ning võimalus koostööd teha palju. Päeva lõpus arutlesime ühiste probleemide ning tugevustega, mõtlesime kuidas noorte elu Järvamaal veelgi paremaks muuta ning kuidas hoida seda side meie vahel, mis on tekkinud. Juba on näha ka projekti vilju, ehk suurenenud on omavaheline suhtlus ning info liigub palju kiiremini.

Kokku osales projektis kolmkümmend aktiivset noort üle Järvamaa.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Projekti eesmärk oli tekitada side Järvamaa osaluskogude vahele. Samuti näidata noortele, et me ei pea konkureerima vaid võime selle asemel koostööd teha. Need punktid õnnestusid filigraanselt ning mõnus suhtlusvõrgustik, kus noored üksteist tunnevad ja suhtlevad omavahel on loodud.

Ala eesmärkidena oli soov luua Järva valda noorteaktiiv ning toetada Türi noortevolikogu lõpliku loomist. Järva valla noorteaktiiv pole veel täiesti jõus, kuid suuremad sammud on tehtud, ehk valla poolt on toetus olemas ning esimesed aktiivsemad noored on kokku toodud. Pandud on kokku ka edasine plaan, kuidas rohkem liikmeid saada ning mis oleks selle aktiivi peamine ülesanne. Türi noortevolikoguga nii hästi ei läinud, kuna suve alguses olid nemad oma aasta juba lõpetanud ning ei soovinud meiega kohtuda. Õnneks osalesid nende liikmed lõpukohtumisel ning proovisime seal võimalikult palju nendega suhelda ja uurida nende poolseid vaateid ja probleeme. Türi küsimusega jätkame sügisel.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Projekti tulemusena on osaluskogude noored enam motiveeritud ning valmis suhtlema ja mõtlema kaugemale kui vaid enda kodukohale.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Hästi läks Järva valla noorteaktiivi loomise, Paide linna noortevolikogu kohtumine ning lõpukohtumine, kus kõik koos osalesime.

Halvasti läks Türi noortevolikoguga suhtlus ning nende poolne aktiivsus ning meediaga suhtlemine, kuna viimasel poolel aastal on Järva Teataja võtnud väga noorte vastase postisiooni ning noorte saadetud artiklid ei jõua meediasse. Oleme seda noortega arutlenud ning peagi võtame nendega ühendust ning uurime, miks on võetud selline hoiak.

 

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status