/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond: Eesti Arstiteadüsüliõpilaste Seltsi mentorlusprogramm

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Eesti Arstiteadüsüliõpilaste Selts mentorlusprogrammi.

Projekti tegevuste kirjeldus

Leidsime 18 aktiivset organisatsiooni liiget, kes olid valmis mentoriks hakkama uutele Seltsi liikmetele. Mentorile määrati vähemkogenud liige(-kmed), kellele ta tutvustas EAÜSi siseasju, sealhulgas visiooni, missiooni ja strateegiat. Lisaks innustas noori liikmeid seltsi üritustest ja koosolekutest osa võtma ning oma arvamust ja mõtteid avaldama. Kõigepealt toimus mentoritele mõeldud sissejuhatav üritus, kus koordinaatorid rääkisid, kuidas mentorlusprogramm välja hakkab nägema – vähemalt üks kohtumine menteega näost-näkku, kutsumine teatud üritustele nagu sügispiknik, tutvumisõhtu, kasvufaktor, üldkoosolek ja erinevatele koosolekutele/üritustele, mis tundub menteele meeldivat/sobivat. Samuti rääkisime läbi tähtsamad EAÜSiga seotud punktid, et mentorid teaksid, mida peab menteedele kindlasti rääkima.

Edasipidi toimusid seltsi liikmeid lähendavad üritused, samuti üritused, kus tuldi välja uute ideedega seltsi parendamiseks ja muidugi seltsi poolaastat kokkuvõttev ning kõige olulisem üritus erinevate otsuste vastu võtmisel – Üldkoosolek. Üldkoosolekul toimus ka mentorite tänamine nende tubli töö eest.

Enne Üldkoosoleku toimus ka mentoritele mõeldud kokkuvõttev üritus, kus me kaardistasime, mis läks hästi, mis halvasti ja mida edaspidi paremini teha.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Projekti üheks eesmärgiks oli suurendada Seltsis aktiivsete noorte arvu, seda juba esimesest kursusest alates ja see eesmärk kindlasti täideti. Seltsi suurüritustel nagu Kasvufaktor, Üldkoosolek võttis võrreldes eelmise aastaga osa rohkem liikmeid, Kasvufaktoril võttis osa erakordselt suur arv esmakursuslasi. Samuti on näha aktiivsete liikmete suurt arvu erinevatel töögruppide koosolekutel, kus koosolekuruumid on alati täidetud ja tavaliselt vähemalt kolmandik osalejatest on esmakursuslased. Üheks väiksemaks eesmärgiks oli kõikidele soovijatele mentori andmine, eesmärk täideti tänu sügisel veel mentoriks hakkamise soovi avaldanud kogenud seltsi liikmetele. Kõik mentorid tegid oma tööd täie hingega ja seda olid ka näha ja kuulda menteede antud tagasisidest.

Kõige tähtsam meie jaoks oligi tõsiasi, et menteed ise tunneksid, et nad on saanud teadmisi seltsist ja innustust seltsis aktiivne olla – see eesmärk sai suures osas täidetud, kus vähemalt 80% menteedest ütles, et nad tunnevad end julgemana ja kõik ütlesid, et nad said uusi teadmisi/tundsid, et saavad küsimuste korral alati kellegi poole pöörduda.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Juba sel sügisesel Üldkoosolekul oli näha osavõtjate arvu kasvu. võrreldes eelmise aastaga – 210 inimest vs 186 inimest eelmine aasta. Samuti valmis EAÜSil see poolaasta Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts tervishoiuteemalised ettepanekud, mida arstitudengid soovitavad järgmisteks valimisteks eesmärgiks seada. Selle valmimise juures olid ka mitmed menteed. Samuti oli selle aasta Kasvufaktoril esmakursuslaste, sealhulgas menteede osakaal väga suur – 19/36st, Kasvufaktoril on suur roll Seltsi parendamisel, kuna seal toimuvad mitmed töötoad, mille eesmärgiks on uute ideedega lagedale tulek. Loodame, et kasvab ka arvamusartiklite arv ja kevadisel Üldkoosolekul näeme veelgi rohkem inimesi.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Väga positiivne oli suur huvi mentorite vastu, ligi pooltest esmaskursuslastest liitujatest (56) soovisid endale saada mentorit. Samuti oli positiivne mentoriks saamise vastu huvi, kui programm juba käis, siis leidsime endale veel 3 mentorit juurde, kes tulid meile väga abiks. Samuti saime head tagasisidet menteedelt, kes tundsid end peale kohtumist palju kindlamana ja näha oli ka suurt arvu menteesid erinevatel koosolekutel, üritustel, samuti hakkasid nii mõnedki menteed juhatuse assistentideks. Samuti oli rõõm näha, et mentorid tahtsid väga menteedega suhelda ja neid aidata. Positiivne oli ka tõsiasi, et paljud menteed tõesti võtsid osa üritustest, millest me lootsime, et nad osa võtavad.

Mis me leidsime oma mentorite tiimiga, et võiks olla ka üks üritus, mis on ainult menteedele ja mentoritele, see oleks rohkem ühendavaks punktiks. See aasta see jäi küll tegemata, kuid järgmine aasta üritame kindlasti korda saata.

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status