/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond: Aktiveerime Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õpilasesinduse

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õpilasesindus oma projekti.

Projekti tegevuste kirjeldus

Meie projektis oli 2 etappi.

1. Me korraldasime Narva Pähklimäe gümnaasiumi õpilasesiduse ja kooli administratsiooni mitteformaalse koosoleku. Õpilased arutasid administratsiooniga kõik olulised teemad. Olidsellised küsimused ja ettepanekud: Koolis on inglise keele kursus FCE, miks ei ole IELC kursust? Peeglid tüdrukute tualettis, E-õpikud, kooli vorm, vähem kodutöid, korrapidajad garderoobis jne. Direktor vastas kõike küsimustele ja võttis vastu ettepanekuid.

2. Meie õpilasesindus korraldas noorte osaluskohviku. Kutsusime iga Narva kooli õpilasesinduste esindajaid ja noorteparlamendi liikmeid. Osa võtsid 40 noort. Noored tutvusid omavahel ja jagasid oma ÕE parim kogemus. Oli 2 grupitööd: milliseid eesmärgid ja võimalused on kooli ÕEl ja noored kirjeldasid ühe suurepärast idee, mis on vaja koolis realiseerida. Selle ürituse korraldas Anna Pankevitšjute- ÕE esimees.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Noored tahavad arendada ÕE tegevust ja kooli administratsioon tahab koostöötada, sest meie projekt läks hästi. Narvas on hea koolihuvijuhtide koostöö, sest ma aitasin meie noortele kutsuda ÕE esindajad huvijuhtide abiks. Siis on meie plaanis koostöö Narva koolidega(ÕE) ja noorteparlamendiga.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Noortel suurenes motivatsioon koolielu arendada, kostöötada administratsiooniga ja teiste koolidega.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Meie arvates, kõik läks hästi. Noored ise korraldasid Osaluskohvikut. Huvijuht aitas ainult arvetega, et tellida lõuna, kohvipaus, kantseleitarbed jne. Meie gümnaasiumis jal innas on väga aktiivseid noored, nendele on vaja anda võimalusi realiseerimiseks.

 

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status