/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond: 4H Pärnumaa koostöö Tartumaa piirkonna noorteaktiiviga

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Noorteühing Eesti 4H Pärnumaa piirkond koostööprojekti Tartumaa piirkonna noorteaktiivi liikmetega.

Projekti tegevuste kirjeldus

Vanemuise teatri ballett “Lumekununganna” vaatamine, teatri külastus, mille korraldas Tartu linna volikogu liige Ragnar Kekkonen. Noored said teadmisi teatri kardinatagustest. Väga palju emotsioone tekitasid lava dekoratsioonide paigaldused, samuti uued teadmised ja uued ideed dekoratsioonide ja rekvisiitide tegemise kohta. Osad noored nägid ka esimest korda balletti. Tekkis soov külastada ka Tallinnas Estonia teatrit. Toitlustamine Tartu Ülikooli kohvikus, kus Ragnar Kekkonen tutvustas noortele oma senist eluteed, alustades just 4H ridades ja jõudes oma firmani ja volikogu liikmeks saamiseni. Noored esitasid hulganisti küsimusi ja Ragnar Kekkonen julgustas noortel julgelt viia ellu oma ideid ja võtta riske.

Selgeks sai töö noorteühing Eesti 4H noorteaktiivi kui ka juhatuse töö tegemise korralduses. Pikalt selgitati volikogu töö struktuuri, alustades kandideerimisest ja lõpetades tööga volikogu komisjoni liikmena. Kuus noort said kinnitust kuuludes noortevolikogu ridadesse, et nad on õigel teel. Said innustust kaasata ka uusi noori. Seejärel käidi teatris Must kast ja kohtuti Lõunakekskuses Tartumaa piirkonna 4H liikmetega. Kuna elame üksteisest piisavalt kaugel, siis oli kokkusaamine väga rõõmurohke.

Otsustati kirjutada taas projekte, kus noortel oleks võimalik kohtuda juba kahepäevastel üritustel. Jagati kontakte ja teoks sai ka ühtne suhtlemisvõrgustik. Päeva lõpuks jäi kõlama väga positiivne hüüdlause – alati koos tegutsedes, kaasates uusi liikmeid, suudame teha kõike paremini. Seda näitas ka osalus päkapikupäeval Tootsis, kus oli kohal 136 noort.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Eesmärgid said täidetud. Noored olid pärast kohtumist väga emotsionaalsed, püstitati juba uusi ideid, noored olid loovad, inspireerivad ja motiveeritud

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Klubides projekti tutvustades olid Pärnumaa noored väga huvitatud uutest kohtumistest ja leiti, et sellised kohtumised võiksid olla ikka vähemalt 50 noorele.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Kõik sujus väga ladusalt, projekti lisandus balleti “Lumekuninganna” vaatamine. Balletti vaatasid paljud noored esimest korda. kahju oli, et ei saanud kohtuda Silver Kaljulaga kuna ta viibis Tallinnas etendusel, aga teatri külastus oli ikkagi huvitav. Julgust ja innustust andis kindlasti Ragnar Kekkonen, loodi koostöövõrgustik Tartumaa piirkonna noortega.

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status