/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond: 4H noored Hiiumaale

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Alavere 4H noorteaktiiv projekti 4H noored Hiiumaale.

Projekti tegevuste kirjeldus

11. detsembril kohtusid Jüri noortekeskuses projekti põhimeeskond. Lühikese, kuid efektiivse koosoleku käigus pandi paika detailsed plaanid, jaotati rollid ning selgitati projekti eesmärke. Samuti võeti ühendust Hiiumaa noortekeskustega ning lepiti kokku kohtumised. Noorteühing Eesti 4H Harjumaa piirkonna noored külastasid 2.-4. jaanuaril 2019 Hiiumaa noortekeskuseid. Meie eesmärgiks oli 4H tuntuse suurendamine ning tulevikus uute 4H klubide tekkimine Hiiumaale. Noored külastasid kolme päeva jooksul 5. noortekeskust, kus igas neist tehti 4H-d tutvustav ettekanne, räägiti meie erinevatest projektidest ning võimalustest, lisaks teoreetilisele osale, mis oli mõeldud eelkõige noorsootöötajatele, kes oleks tulevikus potentsiaalsed juhendajad tutvustasime kohalikele noortele meie tegevusi läbi mängude ning töölehtede. Infotundi ja mänge viisid läbi Harjumaa noored ise, et saaks harjutada esinemisoskust ning arendada julgust.

Kolme päeva sisse mahtus noortele noortekeskuste külastus, kus said kindlasti ka uuemad 4H liikmed, kes meiega kaasas olid, uut ja huvitavat infot, vaatamisväärsustega tutvumine ja mitmed meeldejäävad seiklused, mis olid seotud kiiresti muutuvate ilmaoludega. Igas noortekeskuses kujunes välja sarnane rutiin. Alguses näidati meile maja ja tutvustati kohalikke võimalusi ning tegevusi, meid viidi kurssi Hiiumaa elu-oluga. Seejärel tutvustasid 4H noored 4H-d ning vastasime kohalike poolt esitatud küsimustele. Kui teoreetiline osa oli lõppenud mängisime noortega liikumis ja mõtlemismänge. Näiteks oli noortel võimalus täita 4H labürinti kui ka sõnaotsimis mängu. Samuti said kohalikud noored meile oma mänge õpetada. Toimus aktiivne teadmiste, oskuste vahetamine.

 

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

1.eesmärk – 4H tuntuse suurendamine: Antud eesmärk on täidetud. Tutvustasime 4H-d 5. erinevas noortekeskuses, millest ainult kahes oldi varem 4H-st vähesel määral kuuldud (pigem juhendajad, noored siiski meist ei teadnud), lisaks tutvustasime end ka noortele ning tekitasime huvi 4H-ga liituda. 2. Eesmärk – Uu(t)e klubi(de) loomine Hiiumaal: Antud eesmärk pole enne aruande esitamist täitunud, kuid potentsiaal uuteks klubideks on olemas. Kahes noortekeskuses olid juhendajad arvamusel, et registreerivad klubid lähitulevikus. Lisaks arutavad kohalikud noorsootöötajad antud teemat Hiiumaa noorsootöö võrgustiku ümarlaual. See annab lootust, et klubisid tuleb rohkem kui 1 või 2.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Noorte osalus suurenes projekti aruande valmimise ajaks pigem 4H noorte seas, kes said end proovile panna ja tõestada keerulistes tingimustes, samuti said nad kinnistada oma teadmisi 4H-st kui ka harjutada avalikku esinemist. Hiiumaa noorte osalus pole veel suurenenud, kuid tulevikus plaanitud 4H klubide tekkides saavad noored rohkem võimalusi noorsootöös osalemiseks.

Hiiumaal on küll väga aktiivne ja toimiv Osaluskogu, kuid kuna see ei pruugi kõigile noortele huvi pakkuda, annab 4H-sse kuulumine neile rohkem võimalusi noorsootöö maastikul toimuvast osa saada ning ka üle- Eestilistest ja Üle-Euroopalistest üritustest osa võtta.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Hästi – Projekti elluviimisel läks hästi eelnev planeerimine. Kaasatud noored olid teadlikud oma ülesannetest ning projekti eesmärkidest. Samuti läks hästi jooksvalt tekkinud probleemide lahendamine. Seoses tormi ja külmaga muutusid meie plaanitud Hiiumaale saabumise aeg ning ööbimiskoht, kuid tänu headele koostööpartneritele ning asjalikele noortele ei tekkinud kordagi olukorda, kus poleks osanud midagi peale hakata.

Halvasti – Tulevikus on oluline sellist projekti planeerides arvestada toimumisajaga. Meie projekt leidis aset koolivaheajal, loogiliselt peaks sel ajal noortekeskustes rohkem noori olema, kuid ilmselt tulenevalt halbadest ilmastikuoludest ja pikkadest pühadest kohtusime erinevates noortekeskustes oodatust vähemate noortega.

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status