/ Infonurk / Noorte osaluse fond / Noorte osaluse fond: 4H noor käivitab ja teostab ideed!

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Eesti 4H Pärnumaa piirkond projekti 4H noor käivitab ja teostab ideed!

Projekti tegevuste kirjeldus

27.mail kohtusid Pärnumaa noorteaktiivi ja Virumaa noored Jõhvi ANK-is. Kõigepealt saadi tuttavaks. Juhendaja Janika Juuse ja noored tutvustasid oma tegevusi, ringe, vabatahtlikke ettevõtmisi. Seejärel toimus orienteerumismäng kaardi abil läbi Jõhvi linna. Igas punktis rääkisid Jõhvi noored linna ajaloost, ettevõtetest ja andsid vastava ülesande sellele punktile. Tagasi jõudes koostati Kahoot programmis kontrollküsitlus mängu kohta. Noored vahetasid omavahel kontakte, et juba 4H suurlaagris juulis kohtuda. Samuti saadi julgust ise midagi korraldada – just noorelt noorele. Virumaa noori ja juhendajaid kutsuti ka päkapikupäevale Tootsi detsembrikuus. 9.juunil kohtusid Pärnumaa noorteaktiivi liikmed Harjumaa piirkonna Alavere klubi noortega. Esmalt sõideti Kehra linna, kus noored spordikompleksis rääkisid oma väikestest tegemistest. Kuna nad on alles alustav klubi, siis oma muljeid ja tegemisi tutvustasid pigem Pärnumaa noored. Harjumaa noored said hulgaliselt mõtteid ja ideid kuidas edasi tegutseda. Pärast Kehra linna ekskursiooni suunduti Alavere Põhikooli. Ka siin tutvuti kooli ja ümbruskonnaga. Taas vahetati kontakte, avaldati soovi kohtuda 2 päevastes laagrites. Mureks ikka transpordi hind, mis jätab nii mõnedki üritused ära. Noored kohtuvad taas 4H suurlaagris Voore Puhketalus. Küllakutse Harjumaa piirkonna noortele samuti päkapikupäevale Tootsi detsembrikuus.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Eesmärgid said täidetud. Noored vahetasid omavahel kontakte ja soovisid kohtuda juba 2 päevastes laagrites, et midagi suuremat korraldada. Koostöövõrgustik laienes veelgi – nii 4H piirkondade tegemistes, klubilistes tegevustes kui ka noortevolikogude tasandil.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Pärnumaa piirkonna noorteaktiiviga liitus 2 uut noort. Virumaal loodi noorteaktiiv.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Noored olid kõigest väga huvitatud, saadi uusi kontakte, soov koos tegutseda, taas kohtuda. Pärnumaa noorteaktiiv tegi juba bussis noorteaktiivi suvepäkapiku laagri kuulutuse ja ajakava, mis toimus 29.-30.juunil Tootsis. Laagri moto oli noorelt noorele ja elust enesest. Kogu laagri korraldajateks ja läbiviijateks olidki noored ise. Mõtteid saadi nii Virumaalt kui ka Harjumaalt. Alaveresse sõites jäid nii mõnedki noored haigeks ja ei saanud osaleda, aga oma sõidust räägiti koheselt edasi oma facebooki noorteaktiivi grupis.

 

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status