/ ENLi mentorlusprogramm

ENLi mentorlusprogrammi eesmärk on alustavate noortevolikogude või aktiivgruppide võimestamine, tuginedes osaluskogudes tegutsevate noorte varasematele taustteadmistele noortevaldkonnas.

Mentori ja osaluskogu vahel toimuvad kohtumised paar korda aastas, kus seatakse osaluskogule eesmärgid, luuakse tegevuskava eesmärkide saavutamiseks ning kaardistatakse osaluskogu areng.

2022. aasta mentorlusprogrammi kuuluvad järgnevad mentorid:


  • Kadrina valla mentor – Triini Viks: “Hei! Olen Triini. Osalusmaastikuga olen olnud seotud päris pikalt, juhtides nii Pärnu linn Noortekogu, kui ka olles Pärnu Noorte Vabaajakeskuse noorteaktiivi algataja. Osaluskogude töös pean väga oluliseks sisekommunikatsiooni ning head suhtlus ametnikega, et eesmärkide ellu viimine ei takerduks suhtluse taha.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Saarde valla mentor – Kristina Allika: “Olen rõõmsameelne noor Pärnust ning hetkel Pärnu Koidula Gümnaasiumi abiturient. Osalusmaastikul olen tegutsenud juba üle nelja aasta olles praegu Pärnu linna Noortekogu hariduskomisjoni esimees ja Pärnumaa Noortekogu aseesimees ning samuti oma kooli õpilasesinduse president.”


  • Sillamäe linna mentor – Nikita Strekalov: “Mina olen Nikita, õpin Narva Keeltelütseumis 12. klassis ning kuulun kooli õpilasesindusse. Lisaks sellele, olen Narva Noorteparlamendi esimees ja soovin panustada enda teadmistega ka teiste noorteovolikogude arengusse. Olen 18. aastane ja väga sõbralik ning aktiivne noor, armastan aidata ning olla toeks teistele 🙂 Olen õppinud muusikakoolis ja tegelen spordiga, vabal ajal panustan erinevatesse projektidesse ning osalen koolitustel.”

 

 

 

 

 

 

 


  • Põhja-Sakala valla ja Nõmme linnaosa mentor – Triine Kose: Hei! Olen Triine ja õpin Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis. Noorte osalusega puutun kolmandat aastat otseselt kokku osaluskogus nimega Pärnu linna Noortekogu, mida hetkel ka juhin, lisaks olen teist aastat Pärnumaa Noortekogu liige. Pean oluliseks, et noori võetaks väärtuslike koostööpartneritena ning oma tugevuseks peangi seda, et tegutsen just sellise hoiakuga.”


  • Jõelähtme valla mentor – Lisandra Tomson: “Olen sõbralik ja abivalmis noor Kehtna vallast ning hetkel Rapla Gümnaasiumi abiturient. Olen aastast 2019 kuni tänaseni Kehtna valla Noortevolikogu esimees. Minu tugevuseks on teiste kuulamine ja nendega arvestamine, hea suhtlemisoskus ning sihikindlus.”


Saue valla mentor – Doris Lisett Rudnevs: “Hei! Olen endine ENLi noorte osaluse spetsialist ning praegune magistritudeng TalTechis. Lisaks põhitööle Riigikogus, kuulun poliitilise noorteorganisatsiooni – Eesti Reformierakonna Noortekogu juhatusse, kus olen tegutsenud juba üle nelja aasta – sealt tekkis ka suurem huvi noortevaldkonna vastu. Gümnaasiumi ajal olin nii aktiivne õpilane kui ka ürituste eestvedaja. Minu kogemus osalusmaastikuga põhineb suuresti nii ise noorteorganisatsioonis tegutsemisele kui ka muidugi tööle ENLis, kus koordineerides Eesti osalusmaastikku puutusin kokku erinevate osaluskogudega ning omandasin kindlasti teadmisi, mida saan teistele osaluskogudele edasi anda. Ise pean end aktiivseks, sõbralikuks ja positiivseks inimeseks, kelle poole noored saavad alati pöörduda!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Põhja-Pärnumaa mentor – Karmen Pikkmets: “Olen rõõmsameelne ja tegus neiu Lääneranna vallast, kuid hetkel õpin Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi sotsiaalsuunal. Iseloomustaksin ennast kui tulihingeline noortevõitleja – see väljendub ka kõikides minu tegemistes ja töödes. Hetkel olen Lääneranna Noortevolikogu esimees, Noorteühing Eesti 4H juhatuse liige, 4H klubi DIXIE juhendaja, noortelehe Lääneranna Lumehelbeke peatoimetaja, MTÜ Oidrema külaseltsi liige, Lääneranna Noorteportaali noortetoimetuse liige ning FLEX vahetusprogrammi vilistlane. Mulle meeldib kaasa rääkida noortevaldkonna teemadel nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Vabal ajal meeldib mulle veeta aega pere ja sõpradega, nautida kaunist Eestimaa loodust ning reisida.”


Valga valla mentor – Roosi Rahnu: “Hei! Mina olen Roosi, olen 19-aastane ja õpin Tõrva Gümnaasiumi 12. klassis, kuulun kooli õpilasesindusse, olen Tõrva valla Noortevolikogu esimees, võtan aktiivselt osa Tõrva Raadiost ja kuulun Valimisliitu Ühtne Kogukond. Minu hingeasjaks on noorte väärtustamine ning esindamine ja soovin, et igas Eesti nurgas oleks aktiivseid ja tublisid noori, kes tahavad midagi enda kogukonna heaks ära teha. Olen sihikindel, julge ning abivalmis ja ootan suure huviga uusi väljakutseid!”


Anija valla mentor – Sanne Säär: “Hei! Mina olen Sanne Säär, Kuusalu noortevolikogu esimees. Osalusmaastikul alustasin 7. klassis õpilasesindusse astudes, kus sain hiljem presidendiks. Praegu õpin Kuusalu keskkooli 11. klassis, käin muusikakoolis ning olen oma valla keskkonna- ja ehituskomisjoni liige. Meie noortevolikogu alustas 2020. a suvel aktiivgrupina ja vähem kui aastaga olime korraldanud valimised ning koos oli üheksa väga motiveeritud, lõbusat ja aktiivset noort, kellega koos oleme nüüd Kuusalu noortevolikogu. Vähese ajaga oleme jõudnud palju teha ja nii noored, täiskasvanud kui ka poliitikud üle meie valla (võiks isegi öelda, et üle Eesti) teavad meid kui suurepärast noortevolikogu, kus ei ole koos mitte lihtsalt noored, vaid sõbrad. Mentorina soovin aidata noortel luua sellist osaluskogu, kus neil endal on tore olla, kus saaks ennast arendada ja realiseerida. Siis lähevad ka kõik muud tegemised korda.


Kose valla mentor – Teele Olgo: “Olen Tartu Ülikooli infoühiskond ja sotsiaalne heaolu eriala esmakursuslane Teele. Juba teist koosseisu olen Jõgeva valla noortevolikogu juhatuses ning aktiivne liige. Osalusmaastikul sain esimese kogemuse juba põhikoolis, kui olin õpilasesinduses, ning seda mustrit jätkasin ka gümnaasiumis. Vabatahtliku töö ja kooli kõrvalt leian alati aega ka sportimiseks, mis mind ka väga innustab muid asju tegema. Ootan väga koostööd särasilmsete noortega ning loodan, et saad olla suureks abiks! 🤩”


Rapla valla mentor – Kirke Perillus: “Hei! Olen Kirke ja õpin Türi Ühisgümnaasiumis. Olen noorte ja noorsootöö valdkonnaga kokku puutunud nüüdseks juba umbes kuus aastat. Kõige esimene kogemus ulatub tagasi aega kui olin umbes 12 aastane ning mulle pakuti Noortekeskuse võimalust kaasa lüüa tolle-aegses Türi Noortekogus. Peale seda olen olnud aktiivne liige õpilasesinduses, löönud kaasa erinevates Türi Noortekeskuse tegemistes ning koos teiste noortega lõime Türi ka Noortevolikogu. Noored ja noorsootöö on mulle südamelähedased ning mul on heameel anda oma panus selle valdkonna arengusse.”

 

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status