/ ENLi mentorlusprogramm

ENLi mentorlusprogrammi eesmärk on alustavate noortevolikogude või aktiivgruppide võimestamine, tuginedes osaluskogudes tegutsevate noorte varasematele taustteadmistele noortevaldkonnas.

Mentori ja osaluskogu vahel toimuvad kohtumised paar korda aastas, kus seatakse osaluskogule eesmärgid, luuakse tegevuskava eesmärkide saavutamiseks ning kaardistatakse osaluskogu areng.

Lisaks ENLi mentorlusprogrammile viib Tartumaa Noortekogu koostöös partneritega PRIA-projekti “Noortevolikogu igasse Tartumaa valda” kaudu läbi ka enda mentorlusprogrammi, mis on just suunatud Tartumaa osaluskogudele. 

2021. aasta mentorlusprogrammi kuuluvad järgnevad mentorid:


 • Kadrina valla mentor – Marie Eliise Marton: “Olen Kadrina Keskooli põhikooli lõpuklassi õpilane. Olin 2019/20 aastal Lääne-Virumaa Noortekogu aseesimees, hetkel tavaliige. Olen väga aktiivne ja rõõmsameelne. Kuulun ka oma kooli õpilasesindusse, kus on mul väike roll juhatuses.


 • Saarde valla mentor – Kristina Allika: “Olen rõõmsameelne noor Pärnust ning hetkel Pärnu Koidula Gümnaasiumi abiturient. Osalusmaastikul olen tegutsenud juba üle nelja aasta olles praegu Pärnu linna Noortekogu hariduskomisjoni esimees ja Pärnumaa Noortekogu aseesimees ning samuti oma kooli õpilasesinduse president.”


 • Loksa linna ja Haljala valla mentor – Roos Marie Karmel Pšenitšnaja: “Olen 17-aastane saare neiu. Hetkel õpin Kuressaare Gümnaasiumis 11. klassis. Oma tee osalusmaastikule leidsin 2019. aasta sügisel, kui kuulsin esmakordselt ENL’ist ja astusin Saaremaa Valla Noortevolikokku ning alates sellest hetkes olen armastanud igat momenti seal.”


 • Sillamäe linna ja Alutaguse valla mentor – Artjom Treumov: “Olen Narva-Jõesuu noortevolikogu esimees, 16a. vana, elan Narvas ja õpin Narva Vanalinna Riigikoolis. Tegelen noorte projektidega ja noorsootöö arendmisega enda piirkonnas. Vabal ajal, nagu kõik noormehed, mängin arvutimänge ja armastan muusikat kuulata – proovin ka ise midagi selles valdkonnas midagi looma hakata.”


 • Hiiumaa valla mentor – Cerda Männiste: “Õpin Tartu Ülikoolis humanitaar- ja sotsiaalainete põhikooli õpetajaks ning töötan abinoorsootöötajana Tartu Noorsootöö Keskuses. Varasemalt olen olnud seotud Antsla valla Noortevolikoguga ning Võrumaa Noortekoguga – aastate jooksul olin mõlema liige kui ka juht. Minu tugevusteks on hea suhtlemisoskus, meeskonna juhtimine ning teiste nõustamine noortevolikogu teemadel. Samuti tegevuste planeerimine ning korraldamine.”


 • Raasiku ja Jõelähtme valla mentor – Martina Kukk: “Olen 19 aastane üliõpilane University of Amsterdamis ja õpin Political Science erialal. 2020. aasta kevadel lõpetasin Viimsi Gümnaasiumi õigusruum ja politoloogia suunal, kus õppimise kõrvalt mängisin ka Selver Tallinna naiskonnas, tegelesin väitlusega ja käisin aktiivselt erinevates ettevõtmistes vabatahtlikuks. Muuhulgas olen olnud Viimsi Noortevolikogu liige kolm aastat, millest kaks olen organisatsiooni esimehena juhtinud. Üheskoos oleme saanud riiklikul tasandil tunnustuse aasta osaluskogu 2019 ning Eesti Noorteühenduste Liidult tiitli aasta osaluskogu 2020. Lisaks olen liige ka Student Association Machiavellis, millele hakkan rohkem rõhku asetama siis kui koroona olukord laheneb ja saan lõpuks Amsterdami lennata. Enda tugevusteks pean head organiseerimisvõimet, laia silmaringi ja oskust probleeme efektiivselt lahendada. Noortevolikogu on minus kindlasti arendanud ka juhtimis- ja suhtlemisoskust, ning õpetanud mulle, kuidas väikesest ideest võib sündida midagi väga suurt.”


 • Põhja-Sakala valla ja Nõmme linnaosa mentor – Triine Kose: Hei! Olen Triine ja õpin Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis. Noorte osalusega puutun kolmandat aastat otseselt kokku osaluskogus nimega Pärnu linna Noortekogu, mida hetkel ka juhin, lisaks olen teist aastat Pärnumaa Noortekogu liige. Pean oluliseks, et noori võetaks väärtuslike koostööpartneritena ning oma tugevuseks peangi seda, et tegutsen just sellise hoiakuga.”


 • Tapa valla mentor – Annabel Heindla: “Heiho! Ma olen Annabel, üks osalusmaastiku paljudest pensionäridest. Mind on kirjeldatud kui päikselist ja leidlikku neidu, kellel on väga omapärane huumor. Peale mitut aastat aktiivse noorena mõtlesin, et mu kogemused võivad olla väärt mõnele teisele osaluskogule ja kuna Tapa on mu uus elukoht, oli kohe loogiline siinsetele noortele appi tulla!”


 • Tori valla mentor – Laura Kiviselg: “Olen Laura Kiviselg – tudeng ning noorsootöötaja. Osalusmaastikuga olen seotud 2012. aastast kui liitusin Pärnu linna Noortekoguga. Esialgu lõin kampa liikmena, hiljem olen mitmes rollis juhatuseski tööd teinud. Hetkel toetan noori oma kogemustega ning osalusmaastiku fossiilina kuid noore täiskasvanuna oskan end asetada nii otsustaja kui noore rolli. Minu tugevusteks on optimism, meeskonnatöö ja väga hea pinda käimise oskus. Ka need noored, kes tunduvad eksinud või tipptasemel diivanisportlased leiavad kindlasti oma suuna!”


 • Saku valla mentor – Lisandra Tomson: “Olen sõbralik ja abivalmis noor Kehtna vallast ning hetkel Rapla Gümnaasiumi abiturient. Olen aastast 2019 kuni tänaseni Kehtna valla Noortevolikogu esimees. Minu tugevuseks on teiste kuulamine ja nendega arvestamine, hea suhtlemisoskus ning sihikindlus.”


 • Järva valla mentor – Eliis Mätas: “Hei! Olen 18-aastane Väike-Maarja Gümnaasiumi abiturient Eliis Mätas. Minu osaluskogude maastikku nii-öelda karjäär algas 8. klassis, kui liitusin kooli õpilasesindusega. Läbi aastate olen seal olnud nii tava- kui ka juhtkonnaliikme rollis. Alates 2018. aastast olen olnud seotud ka Väike-Maarja valla noortevolikoguga nii asutaja kui ka aseesimehena. Sellest hooajast alates (oktoober 2020) olen organisatsiooni esimees. Lisaks oma vallas aktiivne olemisele, pakuti mulle mõni kuu tagasi võimalust mentordada Järva valla noortevolikogu. See on järgmine koht, kuhu ma oma ajaressurssi suunan. Peale selle olen olnud seotud nii mõnegi muu üleriigilise, maakondliku või vallasisese projekti ja üritusega. Millega tegelen ma aga kooli ja vabatahtliku töö kõrvalt? Mulle meeldib tohutult ajalugu ning enamus muid tegevusi on seotud sellega (näiteks arhiveerin ja digitaliseerin vanavara kohalikus talumuuseumis). Samuti naudin ma aja veetmist perekonna ning sõprade seltsis, looduses matkamist, lugemist ja muusikaga tegelemist. Igapäevaselt on eneseareng mu üks põhiprioriteetidest.”


 

Saue valla mentor – Doris Lisett Rudnevs: “Hei! Olen endine ENLi noorte osaluse spetsialist ning praegune magistritudeng TalTechis. Lisaks põhitööle Riigikogus, kuulun poliitilise noorteorganisatsiooni – Eesti Reformierakonna Noortekogu juhatusse, kus olen tegutsenud juba üle nelja aasta – sealt tekkis ka suurem huvi noortevaldkonna vastu. Gümnaasiumi ajal olin nii aktiivne õpilane kui ka ürituste eestvedaja. Minu kogemus osalusmaastikuga põhineb suuresti nii ise noorteorganisatsioonis tegutsemisele kui ka muidugi tööle ENLis, kus koordineerides Eesti osalusmaastikku puutusin kokku erinevate osaluskogudega ning omandasin kindlasti teadmisi, mida saan teistele osaluskogudele edasi anda. Ise pean end aktiivseks, sõbralikuks ja positiivseks inimeseks, kelle poole noored saavad alati pöörduda!”

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status