Rahaliste vahendite olemasolu on enamasti projekti või algatuse eduka läbiviimise eelduseks. Summad ei küündigi tihtipeale kõrgustesse, kuid suuremaid ettevõtmisi on üpris keeruline teha olukorras, kus eelarve on puudulik. Julgustame kõiki kasutama innovaatilisi lahendusi ning rakendama läbirääkimisoskusi sponsorite leidmiseks. Kui siiski peaks minema vaja kellegi rahalist tuge, on alljärgnevatest viidetest teile kindlasti kasu.

Võimalikud projektide (kaas)rahastajad:

HASARTMÄNGUMAKSU NÕUKOGU

Taotlused esitatakse vastavalt valdkonnale järgmistele ministeeriumitele:

  • Kultuuriministeerium – kultuuriprojektide ning olümpiaettevalmistus- ja teiste spordiprojektide toetamise taotlus;
  • Haridus- ja Teadusministeerium – laste-, noorte-, teadus- ja haridusprojektide toetamise taotlus;
  • Sotsiaalministeerium – hasartmängusõltuvusega ning pere, meditsiini ja hoolekandega ning vanurite ja puuetega inimestega seotud projektide toetamise taotlus.

Taotlusi vaadatakse läbi kord kuus, suurprojektide puhul 1–2 korda aastas.

Lisainfo: http://www.hmn.ee

INTEGRATSIOONI- JA MIGRATSIOONI SIHTASUTUS MEIE INIMESED

Sihtasutuse eesmärk on algatada, toetada ja koordineerida Eesti ühiskonna integreerumisele suunatud projekte:

Üldkonkurss  – toetavad erinevaid integratsioonitegevusi. Taotlusi saab esitada kolm korda aastas;

Noorte omaalgatuslikud koostööprojektid  – tavaliselt kaks korda aastas toimuv projektikonkurss, mis on mõeldud erinevatest rahvustest noorte koostöö arendamiseks.

Lisainfo: http://www.meis.ee

PROGRAMM “EUROOPA NOORED”

Eraldi alaprogrammid Euroopa Vabatahtliku Teenistuse, noortealgatuste, noortevahetuste, noorte demokraatiaprojektide, noorteseminaride, koostöö Euroopa Liidu naabruspiirkondadega ja teiste maailma riikidega ning koolitustegevuse ja võrgustikukoostöö toetamiseks.

Aastas on kolm taotlustähtaega.

Lisainfo: http://euroopa.noored.ee

PÕHJAMAADE MINISTRITE NÕUKOGU ESINDUS EESTIS

Vahendavad erinevate projektide ja stipendiumite pakkumisi Põhjamaade Ministrite Nõukogu kaudu. Teemadeks lapsed/noored, kultuur, keskkond jne.

Lisainfo:  http://www.norden.ee/et/

AEF – AVATUD EESTI FOND

Pakub stipendiumivõimalusi ja kodanikualgatusprojektide rahastust (perioodiliste taotlustähtaegadega), on avanud ka noortefondi.

Lisainfo: http://oef.org.ee/et/

MAAKONDLIKUD ARENDUSKESKUSED

Maakondlikud arenduskeskused pakuvad tasuta nõustamisteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele, alustavatele ja tegutsevatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele. Annavad infot, kuhu võiks veel raha saamiseks pöörduda.

Lisainfo: http://www.arenduskeskused.ee

ENTK – EESTI NOORSOOTÖÖ KESKUS

Erinevad rahvusvahelised koolituspakkumised ja projektikutsed, seminarid ja infopäevad.

Lisainfo: http://www.entk.ee

MINISTEERIUMID

Erinevad koolituspakkumised ja projektikutsed, seminarid ja infopäevad.

Lisainfo: http://www.riik.ee

SUUREMAD FONDID

http://www.struktuurifondid.ee– kõikvõimalik info Euroopa Liidu struktuurIfondide kohta

http://www.innove.ee – haridusvaldkonna projektid