/ Rahastusvõimalused

Rahaliste vahendite olemasolu on enamasti projekti või algatuse eduka läbiviimise eelduseks. Summad ei küündigi tihtipeale kõrgustesse, kuid suuremaid ettevõtmisi on üpris keeruline teha olukorras, kus eelarve on puudulik. Julgustame kõiki kasutama innovaatilisi lahendusi ning rakendama läbirääkimisoskusi sponsorite leidmiseks. Kui siiski peaks minema vaja kellegi rahalist tuge, on alljärgnevatest viidetest teile kindlasti kasu.

Võimalikud projektide (kaas)rahastajad:

EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

Noorte osaluse fond- toetab projekte uute osalusvõimaluste loomiseks, olemasolevate osaluskogude arendamiseks ja noorte osaluse valdkonnas tegutsevate noorteühenduste vahelise koostöö edendamiseks. Fondist on oodatud raha taotlema juba tegutsevad osaluskogud, õpilasesindused ja teised noorteühendused kui ka mitteformaalsed noortegrupid ja noorteaktiivid, kes alles alustavad oma tegevusega.

Lisainfo: https://enl.ee/projekt/fond/


INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS 

Sihtasutuse eesmärk on algatada, toetada ja koordineerida Eesti ühiskonna integreerumisele suunatud projekte:

Üldkonkurss  – toetavad erinevaid integratsioonitegevusi. Taotlusi saab esitada kolm korda aastas;

Noorte omaalgatuslikud koostööprojektid  – tavaliselt kaks korda aastas toimuv projektikonkurss, mis on mõeldud erinevatest rahvustest noorte koostöö arendamiseks.

Lisainfo: http://www.meis.ee


ERASMUS +

Noortevaldkonnas toetatakse noortevahetusi, noorte osalusprojekte, rahvusvahelisi noortealgatusi, noorsootöötajate õpirännet ning organisatsioonide strateegilist koostööd noorsootöö arendamisel

Lisainfo:  https://noored.ee/programmid/erasmus/


PÕHJAMAADE MINISTRITE NÕUKOGU ESINDUS EESTIS

Vahendavad erinevate projektide ja stipendiumite pakkumisi Põhjamaade Ministrite Nõukogu kaudu. Teemadeks lapsed/noored, kultuur, keskkond jne.

Lisainfo:  http://www.norden.ee/et/


AEF – AVATUD EESTI FOND

Pakub stipendiumivõimalusi ja kodanikualgatusprojektide rahastust (perioodiliste taotlustähtaegadega), on avanud ka noortefondi.

Lisainfo:  http://oef.org.ee/et/


MAAKONDLIKUD ARENDUSKESKUSED

Maakondlikud arenduskeskused pakuvad tasuta nõustamisteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele, alustavatele ja tegutsevatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele. Annavad infot, kuhu võiks veel raha saamiseks pöörduda.

Lisainfo: http://www.arenduskeskused.ee


HARIDUS- JA NOORTEAMET

IDEEVIIT: Noorte omaalgatust toetav projektikonkurss “Ideeviit” on ellu kutsutud, et toetada noorte ettevõtlikkust  ja osalust. Projektikonkursiga toetatakse noorte ideede elluviimist, mis on suunatud teadlikkuse tõstmisele neid huvitavates valdkondades

Lisainfo: https://www.teeviit.ee/ideeviit/

VARAIT: Konkursi prioriteet on noorsootöö teenuste arendamine läbi noorsootööasutuste vahelise koostöö, formaalhariduse ja mitteformaalhariduse koostöö edendamine ja terviklike lahenduste välja töötamine distantsilt tegevuste elluviimiseks.

Lisainfo: https://entk.ee/toetused/varaait/


SUUREMAD FONDID

http://www.struktuurifondid.ee – kõikvõimalik info Euroopa Liidu struktuurifondide kohta

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status