/ Infonurk / Uncategorized @et / Kampaania “Noor pole pidur”! noorte osalusvõimaluste tutvustamiseks 2014-2015

Eesti Noorteühenduste Liit viib koostöös osaluskogudega novembrist 2014 kuni mai 2015 läbi noorte osaluskampaania sõnumiga “NOOR POLE PIDUR!”.

Kampaania eesmärgiks on teavitada noori ja laiemat üldsust noorte võimalustest olla kaasarääkijad ühiskonna otsustusprotsessides nii kohalikul kui üleriigilisel tasandil.

Kampaania sõnum tõstab fookusesse kaks peamist aspekti: esiteks, noored ei ole kodukoha elu planeerimisel hoo mahavõtjad ehk pidurid, vaid kui neid protsessidesse kaasata, neid toetada ja mõista, siis võivad nad olla pigem edasiviivaks jõuks, teiseks, noored ei peaks ise ennast takistuseks pidama ehk siis noor on küll noor ja ei pruugi kõiki asju teada, kuid see ei takista osalemast kodukoha otsustusprotsessides ja oma hääle ning huvide kuuldavakstegemisel.

Mis on noorte osalus?
Mõiste noorte osalus tähendab noorte õigust, võimalust ja soovi ühiskonnaelu mõjutada. Osaleda saab ise käed külge pannes ja midagi ära tehes või oma arvamust ja häält õigete inimesteni viies, kellel on antud valdkonnas otsustusõigus (näiteks koolijuht, vallavanem, riigikogu liige).

Osaluskampaania koosneb järgmistest põhitegevustest:

Osaluskett
Osaluskett on teavituskampaania võtmesündmuseks juba tuntud Osaluskohvikute kõrval. Osalusketi eesmärk on tekitada üle-Eestilist ühtekuuluvustunnet ning seeläbi tutvustada noorte osalust. Osalukett kaasab ligikaudu 65 kohalikku omavalitsust ning pea 500 noort. Kohapealseteks partneriteks on kool (õpilasesindus), noortekeskus ja osaluskogu. Peamine idee on panna noori mõtlema, mida saaksid nemad kodukoha heaks ära teha ehk siis mis otsustes nemad kaasatud tahaksid olla. Pilt, kus on peal nii noored kui ka nende mõtted, tuleb saata ENLi kontorisse. Seejärel lähevad need ühtse kaardi peale, mis avaldatakse siin samal leheküljel. Pilte saab saata jooksvalt kuni kampaania lõpuni. Kuna tegemist on noortega, kes avaldavad arvamust üle Eesti, siis tulebki kokku osaluskett, kus kõik mõtted ja inimesed on seotud. Koos on kergem!

Koomikspostkaardi konkurss
Kampaania raames saavad noored ennast loovalt väljendada ning kujundada koomiksi, mis lõpptulemusena läheb postkaardi peale. Valitud koomikspostkaartidega on neil võimalus saata oma mõtted, arvamused ja ettepanekud oma kohalikule noortevolikogule või selle puudumisel otse kohalikule omavalitsusele. Koomiks annab võimaluse esitada väljakutseid ning olla ühiskonnakriitiline läbi huumoriprisma.

“Kaasan noort” kokkulepped kohalike omavalitsustega
“Kaasan noort” kokkulepe on vabatahtlik kokkulepe, millega liitudes kinnitab kohalik omavalitsus, et hindab noorte panust ning kaasab neid otsustusprotsessidesse. Kokkuleppega liitunud kohalikud omavalitsused teevad sellega noortele suure kummarduse ning see näitab, et nad on oma tegevuses avatud. Kokkuleppega seotud tegevused saavad alguse 2015. aasta alguses.

Kokkuleppe aluseks on noorte ootused ja soovid, mis on seotud kohalike omavalitsuste ning noorte teemade käsitlemisega.

Parima koostööprojekti auhinna väljaandmine
Lisaks antakse esmakordselt välja preemia “Parim koostöö osaluskogu ning omavalitsuse vahel”. Koostöö all peetakse silmas, kui palju kaasatakse osaluskogu omavalitsuse tegemistesse, kas noortel on oma esindajad komisjonides jms. Preemia saaja selgub mõju analüüsi lõppedes ning avalikustatakse kampaania lõpus.

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status