/ Infonurk / Uncategorized @et / Kaasan Noort märgis 2017

“Kaasan noort” märgis on tunnustuseks kohalikele omavalitsustele, kes kaasavad või soovivad kaasata noori ja hindavad nende panust otsustusprotsessides. Märgis omistatakse kohalikele omavalitsustele, kes täidavad märgise kriteeriume:

Kohalik omavalitsus soodustab noorte kaasamist (ideetasandil);
Kohalik omavalitsus toetab noorte kaasamist ja osalust rahaliselt või soodustab seda või püüdleb selle suunas;
Kohalik omavalitsus on valmis vajadusel osalussooviga noort nõustama;
Kohalik omavalitsus püüdleb noorte osaluse arendamisel aina enam kvaliteedi ja edasiarengu poole.

2017. aastal pälvisid tunnustuse 11 omavalitsust 5 maakonnast.

 • Paide linn on juba mitu aastat teinud tohutuid pingutusi noorte jaoks, kuid siiani pole neid märgatud. Paide Linna Noortevolikogu on kõige aktiivsem noortevolikogu Järvamaal ning seda just tänu Linnavolikogu toetusele. Neil on olemas oma fond, mida Noortevolikogu saab noorte projektidele suunata ning samuti toetab linn noortesündmusi. Paari aasta tagune halb kogemus linnavalitsusega on teinud suure kannapöörde ning noored on võetud enda südameasjaks!
 • Vinni vald on ehitanud mänguväljakuid ja parandanud mänguväljakuid nii koolide kui lasteaedade juures. Koolinoorte ideesid (olgu see siis õpilasesinduse korraldatav üritus või uurimistöö tegemiseks tarvilik tegevus) ollakse valmis toetama nii finantspoolega kui ka aidatakse vajadusel ka teostuse poolega.
 • Kadrina Vallavalitsuse ja -volikogu liikmed küsivad järjepidevalt noortevolikogu arvamust ja soovitusi noorsootööd puudutavates küsimustes. Järjepideva suhtluse tõttu julgevad noored varasemast enam volikogule oma arvamust avaldada ning selle arvamusega ka arvestatakse.
 • Tartu linn kaasab noortevolikogu oma tegemistesse. Noortevolikogu esindajad on kaasatud Tartu linna erinevatesse komisjonidesse. Tehakse tööd selleks, et Tartu noortekeskused oleksid heas korras – hiljuti laiendati ka Tähe noortekeskust Aparaaditehasesse. Üldiselt on linnavalitsus noorte ideede osas avatud, nt Tartu linnavalitsuse ja noortevolikogu koostöös koordineeritakse Noortealgatusprojektide fondi, kuhu saavad kirjutada kõik Tartusse sissekirjutatud ja õppivad noored.
 • Väätsa vallas renoveeriti kool, mis soojustati ära ning kaasajastati välimust. Toetatakse noorte omaalgatusi. Lisaks on abiks noortevolikogule igasuguse abi pakkumisel. Hoolitseti selle eest, et noortekeskus ei jääks tühjaks peale valla noorsootöötaja lapsepuhkusele minemist. Vald panustab rohkelt noorte perede heaolu tagamisele.
 • Koeru vallas luuakse kaasava eelarve raames noortele väliõppeklass. Noorte ürituste korraldamiseks on alati vald abi pakkunud. Vald on alati avatud noorte mõtetele. Loodud on võimalus koosolekute korraldamiseks vallavalitsuse ruumides. Kaasa on aidatud noortetoa remondile – renoveeriti söökla ja fuajee, lisaks võimla. Riikliku noorsootöö rahastamise juures arvestati noorte soovide ja vajadustega – näiteks noortekoori toetamine, tennise, õpilasesinduse ja paljude teiste tegevuste rahastamine.
 • Kohila vald toetab noorte omaalgatusi – näiteks loodav noortevolikogu. Noorte toetuse tagavad südamega tööd tegevad noorsootöötajad, kes on alati huvitatud noortega koos erinevate tegevuste tegemisest. Vald on vastutulelik noorte poolt korraldavate sündmuste osas.
 • Lasva vald toetab aktiivselt noortevolikogu tegevust ning on eraldanud noortevolikogule ka oma eelarve tegevuste elluviimiseks. Vallavanem võtab osa kohaliku noortevolikogu koosolekutest, kus avaldab arvamust ning arutab vallas toimuvat ning noori puudutavaid küsimusi noortega. Valla noorsootöötaja aitab ning suunab noori projektide kirjutamisel. Vald toetab ka trenni- ning muusikakoolimaksudega vähekindlustatud peresid, kellel ei ole võimalik huvitegevuse eest ise maksta.
 • Vastseliina valla toel korraldavad iga aasta aktiivsemad vallakodanikud Maarahva Laata, mille üheks tipphetkeks on iga kord toimuv simman. 2017. aastal andsid vald ning aktiivsed vallakodanikud võimaluse noortele korraldada simman, millest kujunes välja rahvapidu. Otsustati, et rahvapidu jääb ka tulevikus noorte korraldada. Mitu aastat tagasi käis Vastseliina valla Noortevolikogu vallaametnikele välja plaani, et vald võiks investeerida pargi renoveerimisse. Noorte idee võeti kuulda ning 2017. aasta suvel alevikus asuv park renoveeriti. Vald on loonud ka noorte omaalgatusfondi, mille tegevust reguleerivad noored ning kust on võimalik pisemateks projektideks või teiste projektide toetuseks taotleda raha. Lisaks muutis vald tänavusel aastal enda suhtumist aktiivsete õpilaste suhtes ning muutis tublide õppurite vastuvõtu edukate õppurite vastuvõtuks, mis tähendas, et valla tasandil said esmakordselt tunnustust ka aktiivsed õpilasesinduse esindajad, osaluskogulased ning silmapaistvad sportlased.
 • Võru linnas toimus 2017. aasta suvel Võru Lastefestival, mille jaoks koguti aasta jooksul noortelt endilt sisendit. Sügisel valmis Võrus moodsaim trikirattapark Eestis, mille ettevalmistuss osalesid noored ning kelle mõtete alusel park valmis. Kujunenud on ka iga-aastaseks traditsiooniks aasta noore valimine, kelle tegevusi hiljem kajastatakse ka Võru Linna Lehes. Võru linnapeaga on noortel avanenud võimalus külastada linnavalitsust ning pidada ka läbirääkimisi seoses linna arengukavaga.
 • Antsla vallas tegutseb aastaid noortevolikogu, mille koosolekutel käivad vallavanem ning volikogu esimees. Koosolekutel arutatakse erinevaid vallakodanikke kui ka noori puudutavaid küsimusi.
  Noortevolikogul on ka sõna- ning hääletamisõigus vallavolikogu komisjonides, et noorte häält kuuldavamaks teha. Lisaks toetab vald ka rahaliselt ning mõtetega, et noorte projektid kohalikul tasandil saaksid ellu viidud.


Kaasan Noort märgist annab Eesti Noorteühenduste Liit välja koostöös Eesti Noorsootöö Keskuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja maakondlike noortekogudega.

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status