/ Noorte osalus koroonaviiruse levimise ajal

Eestis kehtestatud eriolukorra ajal ning sellele järgnevalt on tavapärasest keerukam osaluskogudel jõuda noorteni, keda esindatakse, ning otsustajateni, kellega tehakse koostööd.

Eriolukorra tõttu pole osaluskogude eesmärk muutunud, mis tähendab, et ka praegusel ajal on vaja arutada valla või linna pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi, teha nende kohta ettepanekuid valla- või linnavolikogule ja valla- või linnavalitsusele, samal ajal lähtudes noorte vajadustest ja huvidest.

Eesti Noorteühenduste Liidu ja osaluskogudes tegutsevate noorte koostöös on valminud juhis osaluskogudele, mille ülesehitus lähtub nii eriolukorrast riigis kui ka Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistest.

Juhisest saavad osaluskogud nõuandeid, kuidas tagada omavaheline suhtlus, olla kontaktis otsustajate ja noortega ning olla abikäsi kohalikule omavalitsusele, koolidele, noortekeskustele jt asutustele, mis toetavad igapäevaselt noorte mitmekülgset arengut.

 

/ Materjalid

Juhis osaluskogudele

pdf

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status