/ Fondid

 

 1. SA Archimedes Noorteagentuuri noorte osalusprojekt
  Sobib ürituste korraldamiseks, kus tekib noorte ja otsustajate vaheline dialoog. 

 2. Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse Nopi Üles programm
  Nopi Üles programm toetab noorte omaalgatuslike ideid kuni 1800€ ulatuses. Fond ei toeta ühekordseid tegevusi ega projekte, mis pigem sobiksid ENLi Noorte osaluse fondi.

 3. Rahandusministeeriumi Kohaliku omaalgatuse programm
  KOPi oodatakse projekte, mis arendavad kohalikku kogukonda ja millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
   
 4. Kohalike omavalitsuste fondid
  Mitmetel omavalitsustel on noorte projektiideede toetamiseks eraldi fondid. Fondide tingimused on erinevad, kuid üldjuhul toetatakse ainult enda omavalitsuste noorte ideid.
  Näiteks on Tallinna Spordi ja Noorsooametil toetused MTÜdele noorsootöö valdkonna tegevusteksja Tartu linnal noorte omaalgatusprojektide fond.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status