/ Noorte osaluse fond

 

 

Eesti Noorteühenduste Liidu Noorte osaluse fondist toetatakse projekte, mille fookuses on uute osalusvõimaluste loomine, olemasolevate osalusvormide arendamine ja noorte osalusvaldkonna võrgustikutöö.
Fondist ootame raha taotlema nii tegutsevaid osaluskogusid, õpilasesindusi, noorteühendusi kui ka mitteformaalseid noortegruppe ja noorteaktiive, mis on alles alustamas oma tegevustega.
Fondi toetussummadel puudub otsene ülem- ja alampiir, kuid keskmiselt jäävad need 1500€ juurde.

1. TAOTLEMINE

Rahastuse taotlemiseks Noorte osaluse fondist peab fondi taotlustähtajaks täitma taotlusvormi koos tegevuskavaga.

Küsimuste tekkimise korral palume need edastada meiliaadressile projektifond@enl.ee.


Noorte osaluse fondi taotlustähtajaks saabunud taotlusvormile ning tegevuskavale antakse esmane tagasiside, mille põhjal on taotlejal võimalik teha taotlusvormile ning tegevuskavale täiendusi. Täienduste tegemise järgselt hindab esitatud projektitaotlust Noorte osaluse fondi kolleegium ning kinnitab rahastusotsuse. Hiljemalt nelja nädala jooksul pärast taotlustähtaega teavitab fondi kolleegiumi esimees taotlejaid rahastusotsustest.

NB! Taotlemisel palume arvestada otsuse tegemise ajaga ning jätta vähemalt kuupikkune vahe fondi taotlustähtaja ning planeeritavate tegevuste vahele.

2021. aastal on fondi taotlustähtajad:

  • 15.  veebruaril;
  • 12. aprillil;
  • 12. juulil;
  • 13. septembril.

2. PROJEKTITEGEVUSED

Projekti teostamisel ajal on vaja üles märkida kõik tegevustest osa võtnud noored ENLi-poolsele registreerimislehele.

Pärast tegevuste lõppu on vaja esitada tehtust aruanne, milles nii iseenda kui ka toetaja jaoks saab analüüsida, kuidas tegevused läksid.

Noorte osaluse fondi aruandlus toimub Google Forms keskkonnas, kuhu pääseb taotleja ligi pärast rahastusotsuse selgumist. Aruandluses kajastatakse toimunud tegevusi, täidetakse finantsaruanne, edastatakse kuludokumentide ja registreerimislehtede koopiad ning kolme pilti projektitegevustest.

3. MUUD FONDI DOKUMENDID

Rohkem lisainfot Noorte osaluse fondi kohta saab:

Maarja Mehiste
osalusprogrammi juht
+372 5858 7870
maarja@enl.ee

Noorte osaluse fondi elluviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet.

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status