/ Infonurk / Avalehel / ENLi osalusbooklet

2018. aastal pakkus Eesti Noorteühenduste Liit igale Eesti omavalitsusele 750€ suurust toetust noorte osaluse arendamiseks. Toetuse eesmärgiks oli luua igas KOVis vähemalt üks uus noorte osalusvõimalus.

2019. aastal pakkus Eesti Noorteühenduste Liit toetusmeetmena 40-le Eesti omavalitsusele 1000€ noorte osaluse arendamiseks. Toetussumma eesmärgiks oli toetada noorte osalust ja kaasamist otsustusprotsessidesse omavalitsustes, kus 2019. aasta alguse seisuga ei olnud noortevolikogu või muud stabiilset osalusvormi.

ENLi toetussumma eest võisid omavalitsused algatada uusi noorte osalusvorme, näiteks noortevolikogusid, noorteaktiive, regulaarseid noorte kokkusaamisi otsustajatega või e-osaluse lahendusi. Tegevuste planeerimisel olid omavalitsustele nõuga toeks ENLi esindajad.

Osalusvõimaluste loomine on mahukas protsess, millele saab läheneda erinevalt, mistõttu lõi ENL üheskoos noorte(voli)kogudega teadlikkuse tõstmiseks osalusbookleti. Osalusbooklet on ülevaatlik brošüür, nii KOVidele kui noorte(voli)kogudele,  kus on ülevaade noorte osalusest ning traditsioonilisest osalusvormist – noortevolikogust. 

“ENLi osalusbooklet” on kättesaadav kõigile huvilistele SIIN.

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status