/ ENLi Kvartali Osalustegija

2018. aasta esimesest kvartalist alates annab Eesti Noorteühenduste Liit välja tiitlit “ENLi Kvartali Osalustegija”. Osalustegija tiitli mõte on tunnustada kord kvartalis noori, kes paistavad silma enda entusiastliku tegutsemisega noorte osaluse maastikul.

Esimese kvartali Osalustegijad on Eerik Hannus, Liia Kass ja Sigrid Laurikainen.

ENLi Kvartali Osalustegija Eerik Hannus on Pärnumaa Noortekogu esimees ning Pärnu linna Noortekogu liige. Eerik seisab aktiivselt Pärnumaa Noortekogu tegevuse jätkusuutliku tegutsemise eest ning on noor, kes aitas ning aitab hetkel luua Pärnumaa omavalitsustesse noortevolikogusid. Lääneranna valda on Eerik juba koos teiste noorte abiga loonud toimiva noortevolikogu ning tema järgmisteks sihtmärkideks on Tori, Saarde ja Häädemeeste vald.

ENLi Kvartali Osalustegija Liia Kass on Tartu valla Noortevolikogu ning Tartu vallavolikogu liige. Liia seisab Tartu vallas noorte arvamuse arendamise eest ning on noor, kes võitles teistele Tartu noortele suure toetussumma noorte osaluse arendamiseks.

ENLi Kvartali Osalustegija Sigrid Laurikainen on Jõgevamaa noor, kes aitas luua Mustvee valda noortevolikogu. Aprillis kinnitati Mustvee valla Noortevolikogu tegutsemiskord ning mai alguses toimuvad noortevolikogu ülevallalised valimised.

Järgmised ENLi Kvartali Osalustegijad valitakse juulis!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status