/ Infonurk / Uncategorized @et / ENLi Kevadseminar 2018

19.-20. mail toimus Teater Von Krahlis Eesti Noorteühenduste Liidu Kevadseminar, mis keskendus võrgustumisele ning selle kaudu pikaajalisema mõju saavutamisele.

Kahe päeva jooksul toimus neli erinevat koolitusblokki, mida viisid ellu Roger Tibar ja Kai Klandorf. Roger Tibar juhendas ja koolitas osaluskogusid ning Kai Klandorf ENLi liikmeid ning noorteorganisatsioone. Osaluskogude koolitusblokkide ajal koorusid välja neli olulisemat valdkonda, mis mõjutavad osalusmaastikul tegutsemist: turundus ja jätkusuutlikkus, strateegiline planeerimine, ressursside jagamine ja teadlikkuse suurendamine.

Teadlikkuse suurendamise töögrupis selgus, et nooreni jõuda, peab infot edastama talle personaalselt. Töögrupp seadis enda eesmärgiks kutsuda üles osaluskogusid koolide külastamiseks 2018. aasta sügisel. Ressurside jagamise töögrupi lõpplahenduseks on foorumi loomine, kus on võimalik ligi pääseda teiste osaluskogude infole. Foorumi eesmärgiks on parandada suhtlust osaluskogude vahel kui ka jõuda olukorrani, kus osaluskogud ei hakka neile uutes olukordades jalgratast leiutama, vaid saavad enda tegevusi planeerida kellegi teise näite põhjal. Turunduse ja jätkusuutlikuse töögrupp jõudis välja plaanini, mille alusel luuakse osaluskogudele ühtne turundusstrateegia, et info osaluskogudest jõuaks ka inimesteni, kes ise osaluskogudes ei tegutse. Strateegilise planeerimise töögrupi lahenduseks on luua osaluskogudele ühtne infosüsteem, mis kattub osaliselt ressursside jagamise töögrupi ideega. Samuti soovitakse luua osaluskogudele ühtset süsteemi, mille alusel järgivad osaluskogud sarnaseid eesmärke enda tegevusi planeerides. Ideedega, mis töögruppides tekkisid, tegeletakse 2018. aastal ning eelduste põhjal ka 2019. aastal edasi.

Lennukaid ideid ning jaksu osaluskogulastele ideede elluviimisel!

/ Loe ka

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status