/ Eelarve koostamine

Tegevuse otstarbekamaks korraldamiseks tuleb koostada noortekogu või -volikogu aasta eelarve ja/või iga konkreetse tegevuse või projekti eelarve.

Eelarve on rahaliste tulude ja kulude kirjeldus. Selle koostamisel on oluline:

 • Mõelda läbi rahakasutuse eesmärk
 • Panna kirja kõik vajalikud kulutused
 • Määrata igale tegevusele (kulutusele) hind

Eelarve aluseks on tegevuskava, mida koostades tuleb kulutused väga täpselt lahti kirjutada. Kulude plaanimine annab:

 • Rahastajale võimaluse tagada õigeaegse rahaliste vahendite olemasolu
 • Vastutajale (projektijuhile, noortekogu juhile vms) järelevalve ja kontrolli võimaluse.

 Kulusid on võimalik liigitada mitmeti, sõltuvalt tegevustest. Kuid enamlevinud kuluartiklid on:

 • transpordikulud (bussipiletid, bensiinitšekid, tellitud transport jne)
 • ruumirent (sündmuste läbiviimiseks nt saali, koolitusruumi vm rent)
 • bürootarbed (paber, kirjutusvahendid jm)
 • toitlustuskulud (toidukorrad, sh kohvi- ja energiapausid)
 • õppematerjalid ja töövahendid (koolituste jm läbiviimiseks)
 • tehnikarent (data-projektori, helitehnika rent jne)
 • meened (toetajatele, vabatahtlikele), auhinnad (võistlustele, konkurssidele)
 • töötasud (palgakulud, sh maksud)
 • kommunikatsioon (posti- ja telefonikulud, kodulehe arendamine)
 • reklaammaterjalid (keelekorrektuur, kujundus, küljendus, trükk jms)
 • osalustasud (noortekogude suvekool, koolitused jms)

Lisaks ülalmainitud kuluartiklitele võib osaluskogu aastategevustes planeerida järgmisi kulusid:

 • raamatupidamiskulud (MTÜ-del)
 • omaosalus (projektides kaasfinantseering, nt Euroopa Noored vms)

Eelarve koostamiseks häid näpunäiteid leiab siit:

/ Materjalid

Eelarve koostamine

pdf

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status