Tegevuse otstarbekamaks korraldamiseks tuleb koostada noortekogu või -volikogu aasta eelarve ja/või iga konkreetse tegevuse või projekti eelarve.

Eelarve on rahaliste tulude ja kulude kirjeldus. Selle koostamisel on oluline:

 • Mõelda läbi rahakasutuse eesmärk
 • Panna kirja kõik vajalikud kulutused
 • Määrata igale tegevusele (kulutusele) hind

Eelarve aluseks on tegevuskava, mida koostades tuleb kulutused väga täpselt lahti kirjutada. Kulude plaanimine annab:

 • Rahastajale võimaluse tagada õigeaegse rahaliste vahendite olemasolu
 • Vastutajale (projektijuhile, noortekogu juhile vms) järelevalve ja kontrolli võimaluse.

 Kulusid on võimalik liigitada mitmeti, sõltuvalt tegevustest. Kuid enamlevinud kuluartiklid on:

 • transpordikulud (bussipiletid, bensiinitšekid, tellitud transport jne)
 • ruumirent (sündmuste läbiviimiseks nt saali, koolitusruumi vm rent)
 • bürootarbed (paber, kirjutusvahendid jm)
 • toitlustuskulud (toidukorrad, sh kohvi- ja energiapausid)
 • õppematerjalid ja töövahendid (koolituste jm läbiviimiseks)
 • tehnikarent (data-projektori, helitehnika rent jne)
 • meened (toetajatele, vabatahtlikele), auhinnad (võistlustele, konkurssidele)
 • töötasud (palgakulud, sh maksud)
 • kommunikatsioon (posti- ja telefonikulud, kodulehe arendamine)
 • reklaammaterjalid (keelekorrektuur, kujundus, küljendus, trükk jms)
 • osalustasud (noortekogude suvekool, koolitused jms)

Lisaks ülalmainitud kuluartiklitele võib osaluskogu aastategevustes planeerida järgmisi kulusid:

 • raamatupidamiskulud (MTÜ-del)
 • omaosalus (projektides kaasfinantseering, nt Euroopa Noored vms)

Eelarve koostamiseks häid näpunäiteid leiab siit:

lk32