/ 2021. kohaliku omavalitsuste volikogude valimised

Eesti Noorteühenduste Liidu platvorm 2021. kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteks on kohalikele otsustajatele mõeldud ettepanekute ja lahenduste kogumiga, mis pöörab tähelepanu neljale olulisemale probleemvaldkonnale: noorte osalusvõimalused, haridus ja tööhõive, noorte tervis ning elukeskkond.

Platvorm on välja töötatud koostöös noorteorganisatsioonide ning noorte osaluskogudega. Dokument on jagatud neljaks osaks (noorte tervis; elukeskkond; noorte osalus ja noorsootöö; tööhõive ja haridus), käsitledes iga valdkonna peamiseid murekohti ning pakkudes välja võimalikud lahendused ja ettepanekud.

Platvormi seisukohad peavad olema vastuvõetavad ENLi liikmete enamusele ning antud seisukohti võivad omaks võtta kõik liikmesorganisatsioonid. Platvorm on koostatud arusaamas, et ENL on võrgustik, mille poliitika kujundamises ja elluviimises saavad osaleda kõik organisatsiooni liikmed.

2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteks loodud platvormi puudutavates küsimustes on võimalik pöörduda ENLi juhatuse või ENLi avaliku poliitika spetsialisti poole.


12. mail kell 14.00 arutlesid valimiste hea tava teemadel haridus- ja teadusminister Liina Kersna, õiguskantsler Ülle Madise, Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Kristin Pintson ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse kvaliteedijuht Kerli Kõiv. Sündmust “Hea valimistava arutelu: valimised ja haridusasutus” juhtis hea tava kokkuleppe eestvedaja Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Triin Roos.

“17. oktoobril toimuvatel kohalike omavalitsuse volikogu valimistel saavad taaskord ka 16-17-aastased noored valida. Valimisea langetamine on muutnud aga kooli atraktiivseks kampaania tegemise kohaks ning seetõttu on oluline leppida kokku, millistel tingimustel ja kuidas poliitikast koolis rääkida,” selgitas Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees Triin Roos hea tava kokkuleppimise vajadust.

Roosi sõnul ei tohiks koolid aga karta valimistest rääkida ja kandidaate kooli kutsuda. “Kool mängib olulist rolli noorte aktiivseteks kodanikeks kasvatamisel ning kuna kohalik tasand on koolinoorte jaoks kõige lähemal, on sellest ka kõige lihtsam rääkida. Valimiste hea tava ongi loodud just selle eesmärgiga, et soodustada koolikeskkonnas poliitika tutvustamist, kuid samal ajal tagada, et seda tehakse neutraalselt ja kõiki eetilisi reegleid järgides.”

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnab, et tulevikus peame lisaks aine- ja erialateadmiste omandamisele praegusest enam soodustama üldpädevuste, sh kodanikupädevuse arendamist. „Need pädevused on vajalikud selleks, et lastest ja noortest kujuneksid ühiskonnaliikmed, kes mitte ainult ei saa hakkama kiiresti muutuvates oludes, vaid kujundavad homset maailma.”

“Valimiste hea tava on vajalik selleks, et oleks kuskilt vaadata, kuidas ausalt, samas vabalt ja lahedalt koolis valimistest rääkida,” sõnas õiguskantsler Ülle Madise. “Kooli ja noortekeskuste roll on mitte kultiveerida üleolevat suhtumist poliitikasse ja poliitikuisse. Meie ühine asi, sisuliselt kodanikukohustus valija või kandidaadina on anda oma parim, et Eestis läheks elu hästi.”

Enne eelmiseid kohaliku omavalitsuse volikogude valimisi, kus esmakordselt oli õigus hääletada noortel alates 16-eluaastast, koostasid Haridus- ja Teadusministeerium, Õiguskantsleri Kantselei ja Eesti Noorteühenduste Liit valimiste hea tava põhimõtted. Ka tänavuste valimiste tarvis on pooled loonud hea tava, kuidas tagada valimisperioodil haridusasutuste poliitiline neutraalsus.

Hea tava on haridusasutustele käsiraamatuks ning vastab küsimustele, kuidas valimiste ajal käituda ja milliseid põhimõtteid järgida ning hea tavaga mitte vastuollu minna. Valimistava tutvustamiseks korraldati 12. mail paneeldiskussioon “Hea valimistava arutelu: valimised ja haridusasutus”, mida kanti üle ERRi portaalis ja Eesti Noorteühenduste Liidu Youtube’i lehel.

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab Eestis tegutsevaid noorteühendusi ja osaluskogusid. ENL on üks valimisea langetamise teema põhilisi initsieerijaid Eestis tänu kellele muudeti 2015. aastal Eesti Vabariigi põhiseadust, mille kohaselt on võimalik kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel valima minna alates 16. eluaastast.


Koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga koostasid 6 osaluskogu enda KOV platvormi 2021. aasta valimisteks

 

Tagasiside
Tagasiside
Kas ja kui kergesti leidsid siit enda küsimusele vastuse?
Millisele küsimusele veel vastust sooviksid?
Järgmine
Palun sisesta oma email, kui soovid, et me vastaks teie küsimusele
Tagasi
Saada
Aitäh teile tagasiside eest!
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status