Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Sauga ANK projekti “Sauga noored nähtavaks!”. 

Projekti tegevuste kirjeldus

Kuulutasime välja ürituse Sauga ANK noorteaktiivi moodustamiseks. Selle raames oli plaanis korraldada 11.10.2018 avaüritus, kus vaatame koos filmi ning tutvustame Sauga ANK noorteaktiivi loomise mõtet. Peale filmi oli plaanis teha väike arutelu, et kaardistada noorte ideid ning esile kerkivatele noortele teha personaalne pakkumine aktiivgrupiga liitumiseks. Kahjuks ei tulnud sellele üritusele ühtegi noort kohale. Seetõttu võtsime rohkem aega, et rääkida personaalselt Sauga noortekeskuse noortega, kes on juba silma paistnud aktiivsetena ning andsime neile ülevaate, mis meil selle projektiga plaanis on teha. Noored, kellega rääkisime, omakorda soovitasid lisaks mõnda teist noort, kes Saugas elavad, kuid ei käi nii tihti enam noortekeskuses. Panime uueks avaürituse kuupäevaks 25.10.2018. Tutvustasime kohale tulnud noortele Sauga ANK noorteaktiivi mõtet ning plaanitud teegvusi. Peale seda vaatasime nendega ühiselt filmi ning peale filmi tegime ühise arutelu ning kaardistasime noorte ideed ning mõtted. Kõik kohale tulnud noored olid väga huvitatud projektist ning kõik tahtsid osa võtta.

Teiseks tegevuseks oli algselt plaanitud 19.10.2018 ühtse meeskonna loomise koolitus, kuid kuna noorte puuduva huvi tõttu avaürituse suhtes nihkus juba esimene kuupäev kaugemaks, pidime muutma ka koolituse kuupäeva. Kuna koolitajatel oli kiire aeg ning kuupäevade vahetamine ei olnud kerge, muutus ka meie koolituste järjekord vastavalt algsele plaanile. Teiseks tegevuseks tuli ühtse meeskonna loomise koolituse asemel Errit Kuldkepi motivatsiooni koolitus, mis toimus 07.11.2018. Koolitusel räägiti sellest, mis on motivatsioon, kuidas seda leida ning ka hoida. Samuti tehti noortega läbi paar harjutust, et nad üksteist paremini tundma ja usaldama hakkaksid.

Kolmandaks tegevuseks oli plaanitud avaliku esinemise koolitus 26.10.2018, kuid kuupäevade muutuste tõttu toimus hoopis ühtse meeskonna loomise koolitus 30.11.2018, mida viis läbi Urmo Reitav. Koos tehti erinevaid harjutusi, et noored omavahel paremini läbi saaksid ning rohkem suhtlema hakkaksid. Ühtselt arutati ka mitmete tähtsate teemade üle, nagu näiteks kindlate vanusegruppide tunnuste ja huvide üle ning arutleti ka selle üle, mida tuleks Saugas ette võtta, et kohalike elu muutuks paremaks.

Neljandaks ürituseks oli plaanitud „Kes meid näeb?“ ümarlaud 13.11.2018 kuupäeval, kuid muutuste tõttu toimus see hoopis 03.12.2018. Koos istuti maha valla noorsoonõuniku ja noortekeskuse juhatajaga. Arutati noorte muresid ja rõõme. Kiideti ühist valla noortepäeva ja leiti, et selline ühistegevus vallas võiks olla traditsioon.

Viiendaks ürituseks oli aktiivgrupi sõpruskohtumine, mis oli esialgselt plaanis 30.11.2018 ning kavatsesime koos teiste Tori valla aktiivgruppidega tutvuda ja teha plaane koostööks tulevikus. Kuupäevade nihkumiste tõttu toimus üritus 04.12.2018. Sõpruskohtumisele tulid kohale Sauga ja Are noored. Teised Tori valla noorteaktiivi noored ei saanud kahjuks tiheda graafiku tõttu kohale tulla. Lisaks Sauga ja Are noorte omavahelisele tutvumisele ning ühiste tulevikuplaanide tegemise toimus veel ka avaliku esinemise koolitus, mida viis läbi Errit Kuldkepp. Noored said rohkem teada, millele pöörata avaliku esinemise puhul tähelepanu, kuidas olla hea esineja jne. Tehti läbi ka erinevaid harjutusi, et õppida vigadest ning olla paremad.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Sauga ANK noorte aktiivsusgrupi loomine oli edukas. Hetkel on grupis 11 aktiivset noort, kes on tänu projektile saanud erinevaid koolitusi, kus on palju räägitud Sauga noorte huvide esindamisest ning tehtud on plaane tulevasteks üritusteks, et muuta Sauga noorte elu siin Saugas paremaks ja huvitavamaks. Sauga ANK aktiivsusgrupi noored aitasid kaasa 21.11.2018 toimunud Tori valla noortepäeva ürituse planeerimisel ning läbiviimisel, saades nii esimese suurema ürituse korraldamise kogemuse. Sauga ANK aktiivsusgrupi noored on muutunud tänu erinevatele koolitustele palju julgemaks ning oskavad oma mõtteid paremini väljendada ning põhjendada ja tänu avaliku esinemise koolitusele oskavad noored ka nüüd paremini esineda. Mõlemad koolitajad kinnitasid, et Saugas on väga hea potentsiaaliga noored, kes õige suunamisega jõuavad kaugele.

 

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Sauga Avatud Noortekeskuses on juba mõnda aega olnud suur osakaal noortel vanuses 7-12 eluaastat ning probleemiks on olnud, et vanemaid noori on ainult mõned üksikud. Sauga ANK noorteaktiivi moodustamisel panime vanusepiiriks 13+ ning tänu sellele projektile saime juurde 13+ noori, kes enne Sauga ANK-is aktiivsed ei olnud. Need noored on sellises vanuses, et oskavad juba hästi kaasa rääkida neid puudutavates otsustes. Noored on lühikese ajaga ennast palju tõestanud, koolitustel on nad näidanud väga head iseseisvat otsuste tegemist ning lahenduste pakkumist. Samuti tõestasid nad ennast aidates Tori valla Noortepäeva läbi viimisel, kus jagasid enda mõtteid ning ideid ja pakkusid ürituse ajal tekkinud probleemidele kiireid lahendusi.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Hästi läks see, et saime kokku pandud Sauga ANK noorteaktiivi. Kokku saime 11 aktiivset noort, kes on väga aktiivsed ja motiveeritud tegutsema. Noored käisid projekti tegevustel kohal ning võtsid koolitustest aktiivselt osa. Paremini oleks võinud minna projekti tegevuskava jälgimisega, sest kuupäevad muutusid, kuid samas noortega ei tea kunagi ette, kui suur osa kohale tulevad. Samuti noored, kes meil on aktiivis, on juba seotud paljude huvialade ning ringidega ja seetõttu on ühist aega raske leida.


Related Posts

Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: Organisatsioonide sõprussüsteem ja võrgustiku jõulupidu

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korradas Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna Sihtasutus Ole Rohkem võrgustiku organisatsioonide sõprussüsteemi ja jõulupidu. Projekti tegevuste kirjeldus: Projekti eesmärk oli arendada koostööd OLE ROHKEM. Tartu Tudengiorganisatsioonide Koostöövõrgustiku liikmesorganisatsioonide vahel. Selleks

Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: “Nõmme aktiivsed noored” meeskonnakoolitus

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korradas Nõmme Õpilasesinduste Liit aktiivsetele noortele koolitust. Projekti tegevuste kirjeldus Projekt toimus koolitus-seminari vormis, mille käigus viidi läbi sponsorite leidmise koolitus, sotsiaalmeedia koolitus, meeskonnatöö koolitus ja planeeriti tulevasi üritusi

Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: Uue 4H teenuse võrgustiku arendamine

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil tegutses MTÜ 4H uue teenuse võrgustiku arendamisele. Projekti tegevuste kirjeldus Eesti 4H üle-eestiline noorteaktiiv pani aluse uue teenuse loomisele, mis aitab väärtustada noorte seas enam maaelu ja tervislikke