Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil külastas Värska Gümnaasiumi õpilasesindus Vastseliina Gümnaasiumit.

Projekti tegevuste kirjeldus

sdr

Värska Gümnaasiumi Õpilasesindusel oli soov külastada ühte oma maakonna kooli, et sõlmida sõprussuhteid. Sellel korral külastasid Värska noored Vastseliina noori. Vastseliina kooli õpilasesinduse liikmed tegid Värska Õpilasesindusele ekskursiooni oma koolimajas ja noortekeskuses, lisaks oli neil ettevalmistatud ettekanne, mis sisaldas nende kooli õpilasesinduse töökorraldust, sündmusi ja ettevõtmisi.

Peale ettekannet istuti ühise laua taha, et oma kätega midagi valmistada ning vestlust arendada. Õpituba toetas noorte omavahelist koostööd. Igal noorel oli võimalus värvida/joonistada kruusile (see jäi igale õpilasele sellest päevast mälestuseks). Selleks, et oma kruusi kujundada, tuli laual olevad vahendid sõbralikult ära jagada. Seni kuni käed käisid, suunasid juhendajad õpilasi rääkima, andes ette mõned küsimused. Peale küsimuste vooru oli juba õpilastel lihtsam oma küsimusi esitada ning nii vestlus areneski. Päev lõppes kooli ümber discgolfi mängimisega.

Vastseliina kool oli väga tore võõrustaja. Värska noored soovivad kindlasti ka edaspidi nendega kohtuda.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Jah, projekti eesmärgid täideti. Noored vahetasid teadmisi ja ideid mida plaanitakse rakendada oma koolides. Vastseliina kool soovib külastada Värska Gümnaasiumit, et tugevdada sõprussuhteid ning taaskord mõtteid ja ideid jagada ning leida ühine sündmus, mida koos teha.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Noored on rohkem motiveeritud kohtuma uute inimestega ning tahe koostööd teha kasvas.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Arvame, et eesmärgi saavutamine andis meile teada, et projekt läks hästi.


Related Posts

Uudised

Noorte osaluse fond: Sauga noorte aktiiv saab kodust välja

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korradas MTÜ Pärnumaa Noortekogu Saaremaa noortevolikogule arendustegevusi Projekti tegevuste kirjeldus Võtsime läbi sotsiaalmeedia ühendust kõikide maakondade noortekeskustega, kutsudes neid maakondlikule koolituspäevale. Eesmärk on pakkuda kasulikku tegevust ja samas leida

Uudised

Noorte osaluse fond: Saaremaa noortevolikogu arendamine

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korradas MTÜ Pärnumaa Noortekogu Saaremaa noortevolikogule arendustegevusi Projekti tegevuste kirjeldus Luua Saaremaale tugev ja jätkusuutlik noortevolikogu, koolitada välja tulevase juhatuse liikmed, luua tugev koostöövõrgustik Lääne-Eesti piirkonna osaluskogude vahel. Projekti

Uudised

Noorte osaluse fond: Noorte amatöörkunst Valga Muuseumis

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldasid Valga noored kunstnikud projekti Valga Muuseumis.. Projekti tegevuste kirjeldus Projekt “Läbi kunsti otsustajateni” on Valga noorte omaalgatus, mille raames said 20 noort Gruusia kunstniku Irakli Toklikishvili juhendamisel