Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas  MTÜ Vändra noored koostöös Põhja-Pärnumaa noortevolikoguga projekti “Põhja-Pärnumaa noorte Inspiratsioonipäev II”.

Projekti tegevuste kirjeldus

Projekti eesmärgiks oli jätkata 2017 aastal alustatud ning väga edukaks osutunud noorte osaluskogu tööd tutvustava ja propageeriva sündmusega. Sel aastal soovisime korraldada Põhja-Pärnumaa noorte Inspiratsioonipäev II. Päeva sissejuhatuses tegime lühikese kokkuvõtte noortevolikogu tegevusaastast, tutvustasime uut põhimäärust, noortevolikoguga liitumise võimalusi ning küsimusi sai küsida slido.com keskkonnas. Lisaks tutvustame uusi projekte ja ideid, milles kõigil noortel võimalik kaasa lüüa on. Edasiselt tegime minikoolituse maailmakohviku meetodist ning seejärel jagasime noored 7-sse erinevasse laudkonda. Maailmakohviku teemalaudades leidsime noorte kaasabil lahendusi hetkel aktuaalsetele teemadele. Pakutud lahendustest paneme kokku paketi, mille edastame vallavolikogule tutvumiseks ning peale seda korraldame ümarlaua vastavate institutsioonidega, keda lisaks kaasata vaja on (KOV ametnikud, politsei, kool, noored). Samal sündmusel tunnustasime noori, kes on aasta jooksul kodanikuaktiivsusega silma paistnud, noortevolikogu tegevusse panustanud või muidu aktiivne ja tubli noor olnud. Tunnustamiseks sai iga üks esitada kandidaadi google forms keskkonnas ning 24 kandidaadi hulgast valis noortevolikogu kuue liikmeline komisjon välja kolm parimat noort. Kokku tunnustati igast piirkonnast üht noort (Tootsi, Vändra, Pärnu-Jaagupi). Päeva lõpus esines Renate ning Vändra Noortekeskuse DJ kooli noored DJ-d tantsutasid noori kuni kella kümneni õhtul. Tagasiside noorte poolt toimunud sündmusele oli väga positiivne. Tehti palju ettepanekuid ka järgmiseks korraks ning oleme kindlad, et jätkame traditsiooni.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Täitis saja protsendiliselt. Saime noortevolikogu aktiivgruppi juurde mitmeid noori ning suhtlemine erinevate piirkondade noorte vahel on märgatavalt aktiviseerunud.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Pärnu-Jaagupi piirkonna noored olid rohkem kaasatud, kui sündmus toimus nende kodukohas. Teistele noortele korraldasime transpordi. Märkasime, et asukoha muutusega (eelmisel aastal toimus Vändras) jäi osalus väiksemaks küll Vändra noorte osas, kuid soov oligi just aktiviseerida ja noortevolikogu tegevust tutvustada Pärnu-Jaagupi piirkonnas, kuna sealt oli sein noortevolikogus üks liige.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Planeeritud tegevused said kõik ellu viidud. Noored olid aktiivsed ja lõid kaasa. Probleeme oli esineja viimasel hetkel ära ütlemisega ning uue esineja leidmisega.


Related Posts

Uudised

Noorte osaluse fond: Motiveeritud ja teadlik 4Hkas – tugev 4H

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Noorteühing Eesti 4H noorteaktiiv projekti “Motiveeritud ja teadlik 4Hkas – tugev 4H”. Projekti tegevuste kirjeldus Projekti raames viidi läbi kolm tegevust – I kohtumisel kohtusid üle Eestilise Read more…

Uudised

Noorte osaluse fond: Värska Gümnaasiumi Õpilasesinduse kohtumine Vastseliina Gümnaasiumiga

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil külastas Värska Gümnaasiumi õpilasesindus Vastseliina Gümnaasiumit. Projekti tegevuste kirjeldus Värska Gümnaasiumi Õpilasesindusel oli soov külastada ühte oma maakonna kooli, et sõlmida sõprussuhteid. Sellel korral külastasid Värska noored Vastseliina Read more…

Uudised

Noorte osaluse fond: Aktiveerime Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õpilasesinduse

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õpilasesindus oma projekti. Projekti tegevuste kirjeldus Meie projektis oli 2 etappi. 1. Me korraldasime Narva Pähklimäe gümnaasiumi õpilasesiduse ja kooli administratsiooni mitteformaalse koosoleku. Õpilased Read more…

X
- Enter Your Location -
- or -