Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas  MTÜ Vändra noored koostöös Põhja-Pärnumaa noortevolikoguga projekti “Põhja-Pärnumaa noorte Inspiratsioonipäev II”.

Projekti tegevuste kirjeldus

Projekti eesmärgiks oli jätkata 2017 aastal alustatud ning väga edukaks osutunud noorte osaluskogu tööd tutvustava ja propageeriva sündmusega. Sel aastal soovisime korraldada Põhja-Pärnumaa noorte Inspiratsioonipäev II. Päeva sissejuhatuses tegime lühikese kokkuvõtte noortevolikogu tegevusaastast, tutvustasime uut põhimäärust, noortevolikoguga liitumise võimalusi ning küsimusi sai küsida slido.com keskkonnas. Lisaks tutvustame uusi projekte ja ideid, milles kõigil noortel võimalik kaasa lüüa on. Edasiselt tegime minikoolituse maailmakohviku meetodist ning seejärel jagasime noored 7-sse erinevasse laudkonda. Maailmakohviku teemalaudades leidsime noorte kaasabil lahendusi hetkel aktuaalsetele teemadele. Pakutud lahendustest paneme kokku paketi, mille edastame vallavolikogule tutvumiseks ning peale seda korraldame ümarlaua vastavate institutsioonidega, keda lisaks kaasata vaja on (KOV ametnikud, politsei, kool, noored). Samal sündmusel tunnustasime noori, kes on aasta jooksul kodanikuaktiivsusega silma paistnud, noortevolikogu tegevusse panustanud või muidu aktiivne ja tubli noor olnud. Tunnustamiseks sai iga üks esitada kandidaadi google forms keskkonnas ning 24 kandidaadi hulgast valis noortevolikogu kuue liikmeline komisjon välja kolm parimat noort. Kokku tunnustati igast piirkonnast üht noort (Tootsi, Vändra, Pärnu-Jaagupi). Päeva lõpus esines Renate ning Vändra Noortekeskuse DJ kooli noored DJ-d tantsutasid noori kuni kella kümneni õhtul. Tagasiside noorte poolt toimunud sündmusele oli väga positiivne. Tehti palju ettepanekuid ka järgmiseks korraks ning oleme kindlad, et jätkame traditsiooni.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Täitis saja protsendiliselt. Saime noortevolikogu aktiivgruppi juurde mitmeid noori ning suhtlemine erinevate piirkondade noorte vahel on märgatavalt aktiviseerunud.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Pärnu-Jaagupi piirkonna noored olid rohkem kaasatud, kui sündmus toimus nende kodukohas. Teistele noortele korraldasime transpordi. Märkasime, et asukoha muutusega (eelmisel aastal toimus Vändras) jäi osalus väiksemaks küll Vändra noorte osas, kuid soov oligi just aktiviseerida ja noortevolikogu tegevust tutvustada Pärnu-Jaagupi piirkonnas, kuna sealt oli sein noortevolikogus üks liige.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Planeeritud tegevused said kõik ellu viidud. Noored olid aktiivsed ja lõid kaasa. Probleeme oli esineja viimasel hetkel ära ütlemisega ning uue esineja leidmisega.


Related Posts

Uudised

Noorte osaluse fond: Sauga noorte aktiiv saab kodust välja

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korradas MTÜ Pärnumaa Noortekogu Saaremaa noortevolikogule arendustegevusi Projekti tegevuste kirjeldus Võtsime läbi sotsiaalmeedia ühendust kõikide maakondade noortekeskustega, kutsudes neid maakondlikule koolituspäevale. Eesmärk on pakkuda kasulikku tegevust ja samas leida

Uudised

Noorte osaluse fond: Saaremaa noortevolikogu arendamine

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korradas MTÜ Pärnumaa Noortekogu Saaremaa noortevolikogule arendustegevusi Projekti tegevuste kirjeldus Luua Saaremaale tugev ja jätkusuutlik noortevolikogu, koolitada välja tulevase juhatuse liikmed, luua tugev koostöövõrgustik Lääne-Eesti piirkonna osaluskogude vahel. Projekti

Uudised

Noorte osaluse fond: Noorte amatöörkunst Valga Muuseumis

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldasid Valga noored kunstnikud projekti Valga Muuseumis.. Projekti tegevuste kirjeldus Projekt “Läbi kunsti otsustajateni” on Valga noorte omaalgatus, mille raames said 20 noort Gruusia kunstniku Irakli Toklikishvili juhendamisel