Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õpilasesindus oma projekti.

Projekti tegevuste kirjeldus

Meie projektis oli 2 etappi.

1. Me korraldasime Narva Pähklimäe gümnaasiumi õpilasesiduse ja kooli administratsiooni mitteformaalse koosoleku. Õpilased arutasid administratsiooniga kõik olulised teemad. Olidsellised küsimused ja ettepanekud: Koolis on inglise keele kursus FCE, miks ei ole IELC kursust? Peeglid tüdrukute tualettis, E-õpikud, kooli vorm, vähem kodutöid, korrapidajad garderoobis jne. Direktor vastas kõike küsimustele ja võttis vastu ettepanekuid.

2. Meie õpilasesindus korraldas noorte osaluskohviku. Kutsusime iga Narva kooli õpilasesinduste esindajaid ja noorteparlamendi liikmeid. Osa võtsid 40 noort. Noored tutvusid omavahel ja jagasid oma ÕE parim kogemus. Oli 2 grupitööd: milliseid eesmärgid ja võimalused on kooli ÕEl ja noored kirjeldasid ühe suurepärast idee, mis on vaja koolis realiseerida. Selle ürituse korraldas Anna Pankevitšjute- ÕE esimees.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Noored tahavad arendada ÕE tegevust ja kooli administratsioon tahab koostöötada, sest meie projekt läks hästi. Narvas on hea koolihuvijuhtide koostöö, sest ma aitasin meie noortele kutsuda ÕE esindajad huvijuhtide abiks. Siis on meie plaanis koostöö Narva koolidega(ÕE) ja noorteparlamendiga.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Noortel suurenes motivatsioon koolielu arendada, kostöötada administratsiooniga ja teiste koolidega.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Meie arvates, kõik läks hästi. Noored ise korraldasid Osaluskohvikut. Huvijuht aitas ainult arvetega, et tellida lõuna, kohvipaus, kantseleitarbed jne. Meie gümnaasiumis jal innas on väga aktiivseid noored, nendele on vaja anda võimalusi realiseerimiseks.

 


Related Posts

Uudised

Noorte osaluse fond: Sauga noorte aktiiv saab kodust välja

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korradas MTÜ Pärnumaa Noortekogu Saaremaa noortevolikogule arendustegevusi Projekti tegevuste kirjeldus Võtsime läbi sotsiaalmeedia ühendust kõikide maakondade noortekeskustega, kutsudes neid maakondlikule koolituspäevale. Eesmärk on pakkuda kasulikku tegevust ja samas leida

Uudised

Noorte osaluse fond: Saaremaa noortevolikogu arendamine

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korradas MTÜ Pärnumaa Noortekogu Saaremaa noortevolikogule arendustegevusi Projekti tegevuste kirjeldus Luua Saaremaale tugev ja jätkusuutlik noortevolikogu, koolitada välja tulevase juhatuse liikmed, luua tugev koostöövõrgustik Lääne-Eesti piirkonna osaluskogude vahel. Projekti

Uudised

Noorte osaluse fond: Noorte amatöörkunst Valga Muuseumis

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldasid Valga noored kunstnikud projekti Valga Muuseumis.. Projekti tegevuste kirjeldus Projekt “Läbi kunsti otsustajateni” on Valga noorte omaalgatus, mille raames said 20 noort Gruusia kunstniku Irakli Toklikishvili juhendamisel