Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Rõuge Noortevolikogu projekte “Rõuge Noortevolikogu kohtumised koolidega ja Rõuge Noortevolikogu Koostöö Pärnu linna Noortekoguga”

Projekti tegevuste kirjeldus

Projekti toimus kolmest tegevusest: kohtumine Pärnu linna noortekoguga, Rõuge noortevolikogu arendamise koosolek ja Rõuge noortevolikogu tutvustamine Rõuge valla koolides.

1) Kohtumine Pärnu linna noortekoguga toimus 12.-13. mai Krabil ja Rõuges. Projekti eesmärk oli omavahel kogemusi ja teadmisi noortevolikogu juhtimisest jagada, kuid ka luua omavahel sõprussuhteid. Kohtumine oli järelprojekt eelmisel suvel toimunud projektile, kui Rõuge noortevolikogu inimesed külastasid Pärnu linna noortekogu. Kohtumisel esmalt tutvustasid Rõuge noored Rõuget ja ümbritsevaid kohti ning mängisime meeskonna- ja tutvumismänge, et üksteist tundma õppida. Peale tutvumist ja õhtusööki sõitsime Krabile, kus veetsime järgneva õhtu. Õhtul tegime aruteluringi, kus tutvusime taas üksteise tegemiste ja tööga. Õhtu sai veedetud taas tutvumis eesmärgil, kui sai koos grillitud ja Eurovisiooni vaadatud. Järgmisel päeval võtsime paar tundi, et rääkida kummagi osaluskogu probleemkohtadest. Kuna Rõuge noortevolikogul seisis ees uue põhikirja loomine ja noortevolikogu töökorra muutmine, arutasime gruppides, kuidas kaasata rohkem kohalikke noori noortevolikogu töösse, kuidas jõuda ka Rõugest eemal õppivate noorteni ja kuidas kasutada sotsiaalmeediat ära. Rõuge noored said ka nõu, kuidas korraldada valimisi ningkuidas moodustada liikmeskond. Rõuge noored said Pärnu noortele olla abiks, et arutada, kuidas arendada koostööd Pärnu linna volikogu, et nad päriselt noori otsustesse kaasaksid.

2) Juulis toimus Rõuge noortevolikogu suvekoosolek, kus arutasime arendusideid ja eesolevaid tegemisi, liikmete motiveerimiseks tegime koosoleku koos õhtusöögiga. Eelneval koosolekul olime arutanud väiksemal koosolekul, millised muudatused põhikirja sisse viia. Juulikuu koosolekul saime muudatused suuremas ringis kooskõlastatud, arutatud, kuidas noortevolikogu nähtavamaks teha ning pannud plaani paika, millal teha valimised, noortevolikogu motivatsioonireis, koolikülastused ja noortevolikogu tutvumisõhtu. Ülesanded sai ka vastavalt ära jagatud.

3) Noortevolikokku kandideerimise perioodil sai külastatud nelja Rõuge valla koolis – Misso, Varstu, Rõuge ja Haanja kooli ja noortevolikogu tutvustatud. Tegime tutvustuse noortevolikogust ning korraldasime noortega arutelu, mis on vallas hästi ja mis võiks paremini olla.

Kas ja kuidas täideti projekti eesmärgid?

Pärnuga koostööprojekt sujus ja selle eesmärgid sai täidetud. Tutvustused said tehtud. Projekti käigus tekkisid ka oodatust paremad tulemused, kui taotluses eeldatud. Pärnu noortega saime väga palju olulisi kogemusi omavahel vahetatud, arutelu tulemused motiveerisid meid ka rohkem noortevolikogu nähtavuse nimel tegutsema.

Külastused said tehtud, kuigi selle üksiktegevuse mõju ei pruukinud piisavalt mõjus olla, kuna noortevolikogu uude koosseisu ei kandideerinud esmalt piisavalt palju noori.

Kuidas suurenes projekti tulemusena noorte osalus?

Pärnu noortega kohtumisel osalenud noored jäid aktiivseks terve koosseisu lõpuni, panustasid noortevolikogu töösse ning kandideerisid ka uude koosseisu. Kohtumine ja koosolekud olid tagantjärele väga olulised, kuna järgmise koosseisu juhtmeeskond koosneb just projekti ja selle järeltegevuste korraldajatest. Noortevolikogu juht ja üks asejuhtidest omasid enne seda aga väga vähest juhimis- ja eestvedamiskogemust. Projekt aitas kaasa nende oskuste omandamisele.

Mis läks projekti elluviimisel hästi, mis halvasti?

Hästi läks see, et kohtumine Pärnu noortega motiveeris ja andis rohkem ideid, kui algselt oodatud. Kohtumine sujus väga hästi ja osalejate vahel tekkis hea kontakt. Asja pahukülg oli see, et Rõugest tuli oodatust vähem osalejaid, kuid arvestades noortevolikogu olukorda ja suurt liikmete ringi, ei olnud see projekti või korraldajate endi, vaid üldise olukorra süü.


Related Posts

Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: Noor teadlikumaks valijaks vol2: Kuhu on jõutud lubadustega?

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas Paide Noortevolikogu projekti “Noor teadlikumaks valijaks vol2: Kuhu on jõutud lubadustega?” Projekti tegevuste kirjeldus Paide linna Noortevolikogu organiseeris aruteluringi linnavolikogu fraktsioonide esindajatega, et arutada ja mõelda aasta tagasi Read more…

Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: Rahvusvaheliste Suhete Ringi konverents

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas MTÜ Mõttekoda RSR konverentsi. Projekti tegevuste kirjeldus Projekt “MTÜ Mõttekoda RSRi juubelikonverents” sai sädeme sisse 2018. aasta alguses. Veebruarikuus algas nii sisuline kui administratiivne planeerimine. Korraldajad pidasid Read more…

Noorte osaluse fond

Noorte osaluse fond: Pärnumaa Noortekogu koostöögrupp

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fondi abil korraldas MTÜ Pärnumaa Noortekogu projekti “Pärnumaa Noortekogu koostöögrupp” Projekti tegevuste kirjeldus Pärnumaa Noortekogu koostööprojekt Lääne- ning saaremaa noortega toimus 14.-15. juunil 2018 ning selle vältel osalejad: Said uusi tutvusi Read more…

X
- Enter Your Location -
- or -